Anesteziyoloji ve Reanimasyon

anesteziyoloji

Ameliyat olacak her hasta anestezi doktoru tarafından muayene edilir, gerekli laboratuartetkikleri yapılır. Ameliyat öncesinde hastanın mevcut diğer hastalıkları için de tetkikler ilgili bölümlerde yapılır. Uygulanacak anestezi yöntemi ve anestezi komplikasyonları hakkında hasta ve yakınları bilgilendirildikten sonra hasta ve/veya yakınının imzalı onayı alınır. Ameliyat günü gerektiğinde hastanın endişesini azaltmak amacıyla uygun sakinleştirici ilaçlar verilir.

Ameliyathaneye gelen hasta anestezi ekibi tarafından karşılanır. Ameliyathanede hastanın hayati fonksiyonlarını izlemek için gerekli monitorizasyon uygulandıktan sonra anestezi hekimi tarafından anestezi teknikerlerinin de yardımıyla genel ve/veya bölgesel anestezi uygulanır. Ameliyathanelerde anestezi cihazları ve monitörizasyon olanakları yenidoğanbebekten ileri yaşa kadar her yaş grubundan hastaya güvenle anestezi verilebilmesini olanak sağlar. Ameliyat sırasında uygulanan ilaçlar veya bölgesel anestezi teknikleri ile hastanın ameliyat sonrasındaki döneminde ağrısının kabul edilebilir düzeyde olması sağlanır. Anestezi Uzmanı anne adaylarına gerektiğinde ağrısız doğum için epidural anestezi uygulamaktadır.

Yedikule Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi Yoğun Bakım ünitelerinde çok üst düzeyde tıbbi ve teknik donanımlı izolasyon odaları solunum Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım pompaları ve monitörleri ve invaziv ve noninvaziv kalp debisi izlemi, infüzyon pompaları, hemofiltrasyon, onkotik basınç ölçümleri, ko-oksimetreli kan gazı ve ozmolarite ve EEG monitorizasyonuolanakları vardır.

Böylece hastalar büyük ameliyatlar sonrasında veya genel sağlık durumu ileri derecede bozuk olanlar ameliyat olduğunda, solunum ve dolaşım yetersizliklerinde, zehirlenmelerde, anaflaksidurumunda, beyin kanamalarında ve iskemide, trafik kazalarında büyük yaralanmalarda, ilerleyici kas ve sinir sistemi hastalıklarında, myokard infarktüsünda, birden fazla organ yetersizliğinde, sepsis ve şok durumunda yoğun bakım ünitelerine kabul edilmektedir. Yoğun bakım hastaları görevli anestezi ekibi ile birlikte konuyla ilgili hekimlerin işbirliğiyle tedavi edilir.

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doktorlarımız

  • Uzm. Dr. Halis Enhoş

    Uzm. Dr. Halis Enhoş

    Anestezioloji ve Reanimasyon Uzmanı

  • Uzm. Dr. Siban Şemieoğlu

    Uzm. Dr. Siban Şemieoğlu

    Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Hekiminize Danışın

Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.