Hasta ve Yakınlarının Hakları

Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi size aşağıda açıklanan haklarınızı sağlamaktadır. Sağlık görevlileri ve diğer çalışanlarımız, haklarınızın bilincinde olup size saygıyla hizmet sunarlar.

Hasta Hakları

Yedikule Surp Pırgiç Hastanesin'de size mümkün olan en iyi tedavi ve hizmet verilmektedir. Burada hasta olarak siz

 •  Saygın bir hizmet almak,
 •  Hastanede yattığınız süre içerisinde hastalığınızla, tedavinizle ve aldığınız hizmetle ilgili tüm bilgilerin gizli kalmasını istemek,
 •  Tedavinizden sorumlu doktor ve yardımcı sağlık personelini öğrenmek,
 •  Durumunuz hakkında bilgi için talepte bulunmak ve anlayabileceğiniz bir şekilde buna ulaşmak,
 •  Tedavinizle ilgili kararlara katılmak,
 •  İstediğinizde tedaviyi reddetme ve/veya durdurma hakkını kullanmak,
 •  Hasta dosyanız içindeki tüm bilgilere ulaşabilmek,
 •  Ağrınız olursa giderilmesi ile ilgili tedavi girişimlerinde söz sahibi olmak,
 •  Kültürel, dini inanç ve ruhsal durumunuza saygı gösterilmesini beklemek,
 •  Klinik inceleme, araştırma ve denek olarak kullanılabileceğiniz herhangi bir klinik araştırmaya katılmak veya reddetmek,
 •  Faturanızı gözden geçirmek ve bununla ilgili olan sorunlarınız için bir açıklama istemek,
 •  Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi'nde hizmet aldığınız süre içersinde bir hasta olarak yaşamış olduğunuz deneyimlerle ilgili veya klinik/hastane yönetimi ve sağlık personeli ile ilgili endişelerinizi çekinmeden anlatmak veya şikayetlerinizi bildirmek,
 •  Hasta Hakları Birimine başvurarak şikayetlerinize veya sorularınıza cevap alabilmek haklarına sahipsiniz.

Hekiminize Danışın

Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.