Bedros Şirinoğlu Müzesi

Bedros Şirinoğlu Müzesi

Farklı kültürlerden gelen insanların bir arada özgürce ağırlandığı bir misafirhanedir İstanbul. Bu güzel misafirhanenin tarihsel ve kültürel dokusuna 5 Aralık 2004 Pazar günü yeni bir renk daha eklendi: "Bedros Şirinoğlu Müzesi."

Bedros Şirinoğlu Müzesi 1832 yılında Kazaz Artin Amira Bezciyan'ın girişimci ruhuyla kurulan Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfını tamamlayan son halkadır. Bu büyük kompleksin içinde inanç,kültür ve sosyal gelişmeler iç içe geçiyor. İnsanları her yönüyle cezbeden bu kompleks içerisine açılan müze Sn. Bedros Şirinoğlu'nun maddi ve manevi katkılarıyla oluşturulmuş, Ermeni tarihinin yaşayan bir sembolü olarak ve Türkiye'de açılan ilk ermeni müzesi ünvanı ile gelecek kuşaklara açılacaktır.

Müzeyi gezdiğinizde Ermeni insanlarının beğeni ve zevklerini yansıtan eserlerle karşılaşacaksınız. El işi günlük kullanım eşyaları, inançlarını simgeleyen dini materyaller, Surp Pırgiç Hastanesinin padişahlar ve üst rütbeli din adamları tarafından verilen açılış fermanları, salnameler, vakfiye defterleri, tıbbi malzemeler, hüccetler, çiniler, göz kamaştıran tablolar.. vb. birçok eser göreceksiniz.

Bu eserleri incelediğinizde Osmanlı döneminden günümüze kadar Ermeni toplumunun gelişim şemasını takip edebilir, günlük yaşayışlarına girebilir, farklı dönemlerde hangi statülere sahip olduklarını ve nasıl bir kültürle yoğrulduklarını anlayabilirsiniz.

Bedros Şirinoğlu Müzesi Ermeni kültürünü ve toplumsal yaşayışını bir nebze olsun sizlere görsel olarak yaşatmaya çalıştığımız bir mekandır.

Hekiminize Danışın

Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.