Kalite Yönetim Birimi ve Çalışmaları

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ HİERARŞİK YAPISI VE TANIMI

A. Kalite Yönetim Sistemi Hiyerarşik Yapısı

kalite yönetim

B. Kalite Yönetim Sistemi Hiyerarşik Yapı Görevleri:

B.1. Entegre Yönetim Sistem Temsilcisi Görevleri:

 • ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi,  ISO-14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerini yakından takip etmek ve çalışmalarına katılmak,
 • Kurumun kalite politikasına uygun olarak hedeflerin yürütülmesini sağlamak,
 • Kurumun misyon ve vizyonuna uygun olarak yapılan tüm kalite çalışmalarını denetlemek,
 • Öz değerlendirme sonuçlarını gözden geçirmek ve tespit edilen iyileştirme faaliyetlerini izlemek,
 • Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yer alan komite faaliyetlerinde bulunmak,

B.2. Kalite Yönetim Direktörü Görevleri

 • ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi,  ISO-14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını yürütmek, belgelerin alınmasını ve sürdürülmesini sağlamak.
 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek,
 • Kurum kalite politikasına uygun olarak hareket etmek.
 • Birimlerden gönderilen uygun olmayan ürün/hizmet değerlendirmelerini izlemek.
 • Öz değerlendirmeleri yönetmek,
 • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek,
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek,
 • SKS ve Entegre Yönetim Sistemi çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak,
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek,
 • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmaktır.

B.3.  Kurumsal Hizmetler Sorumlusu

 • Sağlık Bakanlığı Kalite Standartları altında yer alan Kurumsal Hizmetler ile ilgili çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
 • Birim kalite sorumluları ile birlikte kalite yönetim sistemi dokümanlarının hazırlanmasına yardımcı olmak.

B.4.  Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler Sorumlusu

 • Sağlık Bakanlığı Kalite Standartları altında yer alan Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler ile ilgili çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
 • Birim kalite sorumluları ile birlikte kalite yönetim sistemi dokümanlarının hazırlanmasına yardımcı olmak.
 • Hasta memnuniyetinin arttırılmasına yönelik kalite çalışmalarının içerisinde yer almak.

B.5. Sağlık Hizmetleri

 • Sağlık Bakanlığı Kalite Standartları altında yer alan Sağlık Hizmetleri ile ilgili çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
 • Birim kalite sorumluları ile birlikte kalite yönetim sistemi dokümanlarının hazırlanmasına yardımcı olmak.
 • Sağlık Hizmetleri altında yer alan kalite çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak.
 • Sağlık Hizmetleri Birim Kalite Sorumluları tarafından gönderilen gösterge verilerini incelemek.
 • Hemşirelik Hizmetleri Birimine ait düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takibini yapmak.

B.6.  Destek Hizmetleri

 • Sağlık Bakanlığı Kalite Standartları altında yer alan Destek Hizmetleri ile ilgili çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
 • Birim kalite sorumluları ile birlikte kalite yönetim sistemi dokümanlarının hazırlanmasına yardımcı olmak.
 • Destek Hizmetler altındaki birimlerin gösterge verilerini izlemek.
 • Destek Hizmetler altındaki birimlerin düzeltici ve önleyici faaliyetlerini izlemek.

B.7. Gösterge Yönetimi

 • Sağlık Bakanlığı Kalite Standartları altındaki göstergelerin takibini yapmak.
 • Birim Kalite Sorumluları tarafından  gönderilen gösterge verilerini analiz etmek.
 • Gösterge verilerini üç aylık dönemlerde rapor halinde üst yönetime iletilmesini sağlamak.

Hekiminize Danışın

Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.