Radyoloji

YENI NESİL SPEKTRAL GÖRÜNTÜLEME YAPABİLEN (256 KESİTLİ DUAL ENERJİLİ) BİLGISAYARLI TOMOGRAFİ

PROTEZLİ HASTALARA ÇEKİM İMKANI

Metal protezli hastaların artefaktsız olarak incelenebilmektedir,

YENİ NESİL KARDİYAK BT UYGULAMALARI

Kalp kaslarının perfüzyon incelemeleri yapılabilmektedir. Kalp myokard per füzyon çalışmasında perfüzyon defekti gösteren bölümler renk kodlamalı olarak izlenmektedir.

Çekim sırasında kullanılan kontrast ajanlar ekstra çekime gerek kalmadan görüntülerden sanal olarak çıkarılabilmektedir. Hastalara uygulanan kon trast madde ajanlarının dokular içerisinde nümerik değerler ile sistem tarafından otomatik tespit edilmektedir. Kalp damarlarında kireç plakları arasına gizlenmiş olan ve tehlikeli plaklar görüntülenebilmektedir.

YÜKSEK UZAYSAL ÇÖZÜNÜRLÜK

Koroner arter gibi küçük yapıların incelenmesi gerektiği durumlar, sistem lerin limitlerini zorlaması gereken alanlardan biridir. Hastanemizde kullanılan spektral görüntüleme yapabilen BT sisteminde koroner damar görüntüleme uzaysal çözünürlüğü 18.2 lp/cm’dir. Kalp damar darlık incelemelerinde ihtiyaç duyulan bu değer ne kadar yüksek olursa görüntü kalitesi o kadar artmaktadır. Bu uzaysal çözünürlüğü elde eden teknolojinin altında geleneksel teknolojiye göre 100 kat daha fazla‘’Primary Speed’’ özelliği ve 4 kat daha hızlı olan ‘’Afterglow’’ süresi yatmaktadır.

SANAL ENDOSKOPİ

Girişimsel metodun zorunlu olmadığı ve tarama amaçlı gerçekleştirilen endoskopik tetkiklerin kalın barsak görüntülenmesi, BT sistemimizde mümkündür.

YENİ NESİL BT UYGULAMALARI

Böbrek taşlarının sertlik derecelerine göre karakterizasyonlarının analiz edilmesi ve tedavi şeklinin belirlenmesi mümkündür. Göz ile ayırdedilemeyen kontrast madde tutulumlarının sayısal olarak analiz edilebilmektedir.

DÜŞÜK DOZ, HASTA GÜVENLİĞİ

X-ışını güvenliği, sistem olabilecek en düşük X-ışınını kullanabilmek adına gelişmiş hasta güvenliği teknolojileri kullanmaktadır.

3D Doz Modülasyonu, kalınlık ve yoğunluk farkı olan vücut bölümlerinin aynı çekim içerisinde farklı X-ışını dozu ile çekimine olanak sağlamaktadır.

Tomografi Cihazı

0-18 yaş aralığında her yaş dönemine ait çekim protokolleri maksimum güvenlikte kullanıcıya sağlanmaktadır. “Adaptive Statistical Iterative Reconstruction’’ (ASiR) tekniği olarak adlandırılan yöntemde önceki teknolojilere göre çok daha düşük X-ışını ile HD görüntü kalitesinde BT görüntülerine ulaşmak mümkün olmaktadır.

KALP KRİZİ RİSK HESAPLAMA

Kalp damarlarını daraltan kireçlemelerin teşhisinin kontrast madde dahi kullanmadan BT tetkik ve analizi ile (SmartScore) yapılması saniyeler içerisinde gerçekleşmektedir. Hastaların diyabetik olma durumu, kan analizleri, sigara kullanımı ve yaş gibi unsurlarında içerisine dahil edildikleri skorlama analizlari sonucunda ilk onyıl içerisindeki kalp krizi geçirme riskleri yüzdesel olarak ifade edilebilmektedir.

İLERİ UYGULAMALAR

Özellikle kemik yapılar içerisinde yol alan boyun veya beyin damarlarının gördüğü hasar ve darlıklar kemik yapılar olmaksızın değerlendirilebilmektedir.

Akciğer çekimlerinde ise nodüllerin takibi otomatik olarak sistemler tarafın dan gerçekleştirilmektedir. Onkoloji vakalarında radyoterapi sonrası TM değişimlerini takip etme amaçlı ve inme vakalarının teşhisi için beyin ve ka raciğer perfüzyon çekim ve analizleri yapılabilmektedir.

Sonuç olarak kalitatif değerlerin yanında kantitatif değerlerin yüksek doğru lukta elde edilebildiği ve teşhis sırasında bu sonuçlarında gözönünde bulundurulduğu BT tetkikleri hastanemiz radyoloji bölümünde gerçekleştirilebilmektedir.

TOMOSENTEZ DİJİTAL MAMOGRAFİ

Endişelerinizi tüm boyutlarıyla izliyoruz! Artık mamografi çok daha konforlu ve güvenilir. Dünyanın en az ışın veren Tomosentez Dijital Mamografi Sistemi ile üç boyutlu mamografi incelemesinde son derece keskin görüntülere ve en ince ayrıntılara ulaşabiliyoruz.

Erken teşhis sağlıklı bir gelecek için çok önemli...

Bu yöntemle değişik açılardan çok sayıda görüntü alınıp bu görüntülerle bilgisayar üzerinde meme dokusunun 3 boyutlu bütünsel görüntüsü elde edilmektedir. Böylece üst üste binen dokular yüzünden gözden kaçabilen kanserler artık daha net ortaya konabilmektedir. Dünyadaki ilk hasta kontrollü uzaktan sıkıştırma kumandalı olan bu mamografi cihazı, görüntüleme sırasında sıkıştırma kontrolünü tamamen hastanın kontrolüne vermektedir. Yıllık düzenli kontrollerinizi ihmal etmeyin. Erken teşhis sağlıklı bir gelecek için çok önemli…

Mamografi Cihazı
Tesla Sentetik MR

YENİ NESİL SESSİZ 3.0 TESLA SENTETİK MR

SESSİZ MR ÇEKİMİ

Hasta çekim deneyimine damgasını vuran “SESSİZ MR” çocuk hastalar için atılan önemli bir adım olmaktadır. Özellikle çocuk hastalar için anes tezi vermeden çekim yapmayı mümkün kılabilen bu teknoloji, dayandığı hızlı donanımsal tasarım ve yazılımlar sayesinde hastanın haraket etme sinden doğan görüntü bozukluklarını gidererek üstün imaj kalitesini de beraberinde getiriyor.

GENİŞ HASTA TÜNELİ

70 cm geniş tünel açıklığı, daha geniş hasta masası, daha ferah aydınlat ma ve iç havalandırma sistemleri, daha hafif ve esnek yapıdaki yüzey koil leri ve tek çekimde birden fazla görüntüleme işlemini kısa sürede tamam layabilen ileri yazılımlar...

İĞNESİZ UYGULAMALAR

Hasta dostu “İğnesiz Uygulamalar” konsepti kapsamında, hastaya kontrast madde (ilaç) enjeksiyonu yapılmaksızın MR anjiyografi yapılabilmesi, özellikle gebe, çocuk hastalarda ve böbrek yetmezliği sorunu yaşayan hastaların da görüntülenebilmesi için önemli bir alternatif oluşturuyor.

Hasta dostu “İğnesiz Uygulamalar” konsepti kapsamında bulunan yeni nesil yazılımlar sayesinde tanı koymak için daha az biyopsi uygulamasına Adınız Soyadınız ihtiyaç duyuluyor.

HASTA KONFORUNU ÖN PLANA ÇIKARAN TASARIM

Hasta konforu düşünülerek tasarlanan yüzeyel koiller ve hasta masası sayesinde özellikle obez hastaların çekimleri artık çok daha konforlu... Bu tasarım sayesinde, tüm MR çekimleri hasta tüneli içerisine ister kafa önce ister ayak önce girecek şekilde gerçekleştirilebiliyor.

NEFES TUTMASIZ ÇEKİMLER

Yeni nesil yazılımlar sayesinde MR çekimi sırasında nefes tutmakta zorlanan hastaların, nefes tutmadan MR çekimlerinin yapılması artık mümkün.

YENİ NESİL YAZILIMLAR

İnme ve mikrokanama vakalarında, ileri nöroloji yazılımlarını üzerinde barındıran MR cihazımız ile erken teşhis hayat kurtarıyor.

AİR COİL (MR Battaniyesi)

MR Battaniyesi

Eski sistem Manyetik Rezonans görüntüleme teknolojisinde (örneğin) Akciğer ve Batın MR incelemelerde sarmallar vücut bölgesine göre ayarlanmaktaydı.

MR Battaniyesi

Bazen hastanın hareket ettirilmesini de gerekli kılan bu işlemlerle her bölge ayrı ayrı taranmaktaydı. Bu son teknoloji battaniye tabir edilen yeni tasarım aparatlarla iki kerede yapılan çekimler, hasta hiç hareket ettirilmeden tek işlemde tamamlanmakta.

MR Battaniyesi

Çünkü belirli ve esnek olmayan kalıplarla üretilen sarmal tarayıcılar yerine şimdi, adeta gerçekten bir battaniye gibi yumuşak ve vücudu saran, daha geniş yüzeyleri bir kerede tarayabilen aparatlar var.

MR Battaniyesi

Üstelik bu aparatlarla daha hızlı, daha ayrıntılı ve daha güvenilir sonuçlara ulaşmakta mümkün. Sarmallar MR’da görüntü oluşumunu sağlayan temel bileşenlerdendir.

Premium Seviye Renkli Doppler Ultrason

Özel biyopsi probu ve yeni genişletilmiş E Serisi prob ailesiyle bir araya getirilen S-Agile mimarisi, abdominal, kas-iskelet, küçük organ, meme, vasküler, kadın hastalıkları ve doğum, kardiyoloji ve daha fazlasını içeren geniş bir klinik uygulama grubunda üstün görüntü kalitesi elde etmeye yardımcı olur.

Ultrason Cihazı

Hekiminize Danışın

Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.