Parkinson

Parkinson

Beyinde dopamin adını verdiğimiz bir kimyasal maddeyi üreten hücrelerin kaybı sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu hücreler beyinde hareketin amaca yönelik yapılmasını sağlayan hücrelerdir. Bu hücrelerin %60-80 arasında kayb söz konusu olduğunda hastalık ortaya çıkmaktadır. Risk faktörleri arasında ilk sırada yaş gelir. Genetik nedenler, kimyasal maddelere maruz kalma gibi risk faktörleri söz konusudur. Parkinson hastalığının en çok bilinen belirtisi titremedir. Bunun yanı sıra hareketlerde yavaşlama, dengesizlik, katılık parkinson hastalığının ana hareketle ilişkili belirtileridir. Hareketle ilişkili olmayan belirtileri ise düşme atakları, omuz ağrısı, uyku bozuklukları, kabızlık, cinsel işlev bozukluklarıdır. Parkinson hastalığının tanısı hastanın kliniği ile konur. Görüntüleme yöntemleri ve kan tetkikleri parkinson hastalığını diğer ikincil parkinsonizm nedenlerinden ayırt etmemize yardımcı olur. Hastalığı tamamıyla ortadan kaldıran tedavi yöntemi yoktur. Verilen ilaç tedavisi eksik olan dopamini yerine koyup kişinin günlük yaşam aktivitelerini yerine getirebilmeyi amaçlamaktadır. Ağızdan alınan tedavilerin yanı sıra cilt altına yapılan, duodenuma verilen tedaviler ve beyin pili uygulamaları vardır.

Uzm. Dr. Tuğba OKLUOĞLU

Nöroloji Uzmanı

Hekiminize Danışın

Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.