İkiuçlu (Bipolar ya da Manik-Depresif)

İkiuçlu (Bipolar ya da Manik-Depresif) Hastalık

İkiuçlu (Bipolar ya da manik-depresif) hastalık yineleyici özelliktedir. Hastalığın depresif ve manik dönemini önceden kestirmek mümkün değildir. Bazı uyarıcı belirtiler olduğunda hızla tedaviye başlamak hastalığın hızlı kontrolünü sağlamakla beraber, kişinin işlevselliğini etkileyebilir. İkiuçlu bozukluğun tedavisinde asıl amaç hastalığın tekrarlamasını engellemek yani kişiye en uygun koruma tedavisini sağlamaktır. Bu hastalığın özellikleri, kişinin sağlık durumu, deneyimlenen ilaç yan etkiler gibi birçok değişken dikkate alınarak yapılır. Hastalığın tedavisinde eğitim ve kendinin farkındalığı çok önemli bir yer tutar. Hastanın hastalığının belirti ve semptomlarını iyi tanıması, baş etmeye yönelik stratejilerin öğretilmesi tedavinin önemli bir parçasıdır. Ayrıca hasta yakınlarıyla da iş birliği hastalığın hızlı ve etkili kontrolünde önemli bir rol oynar. Hastaların düzenli kontrollerine gelmesi, doktoru tarafından gelişmeleri takip etmeleri, tedavinin düzenlenmesi, gerekirse ilaç kan düzeylerinin takibi gereklidir. Anlaşıldığı gibi hastaların güvendikleri bir merkezde düzeli takibi hastalığın gidişatının daha etkili yapılması,  tedaviye uyumu için kritik bir önem taşır. 

 

Doç. Dr. İsmail Mete Şaylan

Psikiyatri Uzmanı

Hekiminize Danışın

Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.