Epilepsi

Epilepsi

Halk arasında sara olarak bilinen epilepsi hastalığı beyinde sinir hücrelerinin anormal elektriksel aktivitesinden kaynaklanmaktadır.

Epilepsi nöbet belirtileri çok çeşitlidir. Kasılma, dalıp gitme, kötü koku alma, anlamsız hareketler şeklinde ortaya çıkabilen çok sayıda nöbet tipi vardır.

Epilepsi hastalığı çocukluk çağında başlayabildiği gibi, yetişkinlerde de başlayabilmektedir.

Epilepsi hastalığında tek bir nöbetten ziyade sıklıkla tekrarlayan nöbetler söz konusudur.

Epilepsi hastalığı tanısında EEG, MR ve kan tetkikleri yapılmaktadır.

Tedavisinde ilaç tedavisi ön plandadır ve ilaç tedavisi ile çoğunlukla nöbetler kontrol altına alınabilmektedir.

Uzm. Dr. Tuğba OKLUOĞLU

Nöroloji Uzmanı

Hekiminize Danışın

Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.