Bipolar - İki Uçlu Bozukluk

Bipolar - İki Uçlu Bozukluk

Bipolar yani iki uçlu bozukluk, duygudurumun kararlı seyrinin bozulduğu, mutsuzluk, keyif alamama, intihar düşünceleri gibi depresif bulgular ve artmış enerji, sinirlilik, aşırı özgüven gibi manik bulguların döngüsel bir şekilde veya bazı durumlarda bir arada seyrettiği bir ruhsal bozukluktur. Bipolar bozukluk tıpkı erişkin hastalarda olduğu gibi çocuk ve ergenlerde de görülmektedir fakat klinik tablo erişkinlerdeki kadar net değildir. Ergenlerde ilk başvuru sıklıkla depresif bulgularla olmaktadır. Depresyonun birtakım özellikleri ergenlerde bipolar bozukluk açısından öngörüde bulunmamızı sağlar. Bunlar depresyonun erken başlangıçlı olması, ağır seyretmesi, antidepresan ilaçlarla hızla enerji artışı olması ve en önemlisi ailede bipolar bozukluk tanısına sahip bir birey olmasıdır. Eğer bir ergende manik atak tablosu gözlenirse tanı netleşmiş olur. Etkin tedavide gecikmemek önemlidir çünkü tedavi ne kadar geç başlarsa erişkin seyri o denli kötüdür. İki uçlu bozukluğun tedavisinde ilaç tedavileri önem taşımaktadır.  Her hastaya göre doktoruyla ortaklaşa olarak bir tedavi programı hazırlanır. Bu tedavi programında ilaç tedavisi yanı sıra yaşamın düzene sokulması, kötü beslenme ve alkol – madde kullanım alışkanlıklarından uzaklaşma, pozitif düşünme ve davranma becerilerini geliştirme, stresle başa çıkma stratejilerini öğrenme, hastalığın seyri konusunda ayrıntılı bilgiye sahip olma bulunmaktadır.

Uzm. Dr. F. Tuna OCAKOĞLU

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı

Hekiminize Danışın

Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.