Ziyaretçilerin Uyması Gereken Kurallar

ZİYARETÇİ PROSEDÜRÜ

Hastanemizde ziyaretçilerle ilgili düzenlemeler şöyledir:


  1. Ülkemizde görülen COVİD-19 vakalarına yönelik yürütülen enfeksiyon kontrol önlem çalışmaları nedeni ile hastanemize ziyaretçi kabul edilememektedir. 
  2. Hastanın durumunu öğrenmek isteyen hasta yakınları için gerekirse hastanın hekimi ile bağlantı kurularak görüşmeleri sağlanır. Hekim bulunamaz ise, hasta hakkında tıbbi bilgi verilmez.
  3. Hasta odalarına topraklı çiçek kabul edilmeyecektir. Gönderilen çiçekler ana girişteki güvenlik görevlisi tarafından kabul edilerek telefon ile hastaya ya da hasta yakınına bildirilir, bir örneği çiçeğin üzerinde bulunan “Çiçek Teslim Kartı” hasta veya yakınına verilir. Hasta veya hasta yakını, taburcu olurken bu kart ile çiçekleri güvenlikten teslim alır.
  4. Tedavi sırasında, yoğun bakıma alınan hastaların odaları boşaltılır, refakatçi odada kalamaz ancak refakatçi/hasta yakınının oda talebinde bulunması halinde ücreti ödenerek odada kalabilirler.
  5. Mesai saatleri dışında (18:00 sonrası) acil yatmış hastaların birinci derecede yakınlarının hastayı ziyaret isteği klinikler için kabul edilememektedir, yoğun bakım için ise sorumlu nöbetçi hekim ile temas kurularak izin alınacaktır. Hastanın hekimi ile görüşülerek tıbbi yönden sakınca olup olmadığı öğrenilecektir.
  6. Ameliyata giren hasta ile ilgili bilgiler hastanın hemşiresine muntazam olarak iletilir ve hasta yakını bilgilendirilir. Hasta ameliyattan çıkınca doktor tarafından hasta yakınlarına bilgi verilir.
  7. Belirlenen kuralların dışında hastasını ziyaret için ısrar eden hasta yakınları ile ilgili olarak mesai saatleri dışında (18:00 sonrası) görevli süpervizör hemşire ile temas kurulacaktır. Hasta yakınları ile tartışılmaya gidilmeden hastanın hemşiresi ile gerekirse güvenlik görevlisi ile sorun çözülmeye gidilecektir.
  8. Ziyaretçilerle ilgili uygulamaların takibi ve yürütülmesinden kat hemşireleri sorumlu olacaktır.
  9. İlaç tanıtım elemanları COVİD-19 pandemisi nedeni ile hastaneye kabul edilememektedir.
  10. Psikiyatri Servisi, Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi ve Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi ziyaretleri de COVİD-19 pandemisi için belirlenen kurallar kapsamındadır.