Estetik ve Plastik Rekonstrüktif Cerrahi

estetik

Meme Estetiği Cerrahisi

Meme büyütme ameliyatları, meme dikleştirme ameliyatları, meme küçültme ameliyatları, meme asimetrisi düzeltme, meme ucu estetiği, çökük meme ucu düzeltilmesi, liposuction (yağ emme) yanında erkeklerde de jinekomasti (meme dokusu) düzeltme ameliyatları yapılmaktadır.

Erkeklerde pektoral (meme) implant ile göğüs dokusu estetiği yapılmaktadır. Ayrıca kanser veya başka nedenlerle meme dokusu olmayan kişilerde silikon ya da hastanın kendi dokusu kullanılarak yeni meme oluşturulması cerrahisi mevcuttur.

Burun Estetiği Cerrahisi

Burun bölgesi, içi ve dışı ile bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Burun estetiği yanında içindeki eğrilik ve diğer problemler de cerrahi olarak düzeltilmektedir. Çeşitli sebeplerle burun estetik ve fonksiyonel olarak bozulmuş kişilerde, bu bölgede yeniden burun oluşturulması işlemleri de çeşitli tekniklerle yapılmaktadır.

Yüz Estetiği

Yüz bölgesinde yapılan estetik ameliyatlar; alın germe, kaş germe, yüz germe, orta yüz germe, gözkapakları estetiği, boyun germe, liposuction, kepçe kulak estetiği olarak sayılabilir. Bunların yanında belirgin olan alın ve kaş bölgesi kemiklerinin düzeltilmesi, sert görünüm veren zigoma (elmacık)ve mandibula (altçene) kemiklerinin daha oval, ve kibar hale getirilmesi ile yüzdeki kemik dokulara da müdahale edilmektedir.

Bazı durumlarda da kemik dokulara implant konularak daha belirgin hale getirilmesi sağlanmaktadır.

Vücut ve Cinsel Estetik

Mini ve tam abdominoplasti (karın germe-tummy tuck), liposuction, kol germe, uyluk germe, kalça estetiği (dikleştirme,Brezilyalı kalça estetiği), cinsel estetik (labioplasti, deformite düzeltilmesi, erkek estetiği), çarpık bacak estetiği vücut bölgesinde yapılan estetik cerrahi müdahalelerdendir.

El Cerrahisi ve Mikrocerrahi

El cerrahisi, kol ve el bölgesindeki hastalıklar ve yaralanmalarla ilgili cerrahi yöntemlerdir.Sıklıkla mikroskop altında yapılan damar ve sinir cerrahileri; yani mikrocerrahi teknikleri de birlikte uygulanır. Mikrocerrahi teknikleri ile ayrıca serbest doku nakilleri ameliyatları da gerçekleştirilir.

El cerrahisi alanına giren hastalıklar ve ameliyatlar şunlardır:

 • El, kol, bacak yaralanmaları
 • El-ayak tendon (kiriş), sinir, damar yaralanmaları
 • El, parmak kopmaları
 • Her türlü doğumsal el bozuklukları
 • Parmak yapışıklığı (sindaktili)
 • Parmak fazlalığı ( polidaktili)
 • Parmak yokluğu
 • Yanığa bağlı el ve ayak bozuklukları
 • Elde gelişen tümörler ( ganglion kisti,…)
 • El, parmak kırıkları
 • Tüm vücut doku kayıpları
 • Sinir sıkışmaları ( karpal tünel, kübital tünel sendromlar…)
 • Brakial pleksus cerrahisi
 • Tendon sıkışmaları (tetik parmak, de Quervain tenosinoviti…)
 • Tetik parmak
 • Dupuytren hastalığı ( kontraktür)
 • El-ayak tırnak deformiteleri (tırnak batması…)
 • El-parmak enfeksiyonları
 • Parmak ucu deformiteleri
 • Yanığa bağlı el-ayak deformiteleri

Dudak ve Damak Yarıkları Tedavisi

Dudak ve damak yarıkları, halk arasında ‘tavşan dudak’ ve ‘kurt ağzı’ şeklinde adlandırılan ve yumru ayak (clubfoot) deformitesinden sonra en sık görülen doğumsal anomalilerdir. Çocukta tek başına damak yarığı bulunması, ailesi tarafından ‘ çift küçük dili var’ şeklinde tarif edilir. Bu hastalığa sahip bebekler doğumdan itibaren kontrol altında olmalı ve deformitelerin düzeltilmesi için bazı ameliyatlara hazırlanmalıdır.

Cilt Tümörleri ve Kanserleri Tedavisi

İnsan derisi ve deri altından kaynaklı ben, kist, keratoz gibi kötü karakter göstermeyen lezyonlar cerrahi olarak alınmaktadır. Bunların yanında çeşitli cilt kanserleri cerrahi tedavileri ve aynı zamanda cerrahi sonrası o bölgenin yeniden oluşturulması (rekonstrüksiyonu) çeşitli flep ve greft yöntemleriyle yapılmaktadır. Baş ve boyun bölgesi tümörlerin (dudak, dil, çene, burun…) bölgeleri kanserleri cerrahisi çeşitli yöntemlerle yapılmaktadır.

Ortognatik Cerrahi

Her iki çene şekil bozuklukları estetik görünüş yanında nefes alma, çiğneme, yeme gibi doğal fonksiyonları da etkilemektedir. Bu problemlerde, ‘Ortognatik cerrahi’ çözümler son derece başarılı ameliyatlardır. Bu ameliyatlarda;

 • Alt çenenin ileri/geri alınması
 • Üst çenenin ileri/geri alınması
 • Her iki çenenin sağa/sola çevrilmesi
 • Her iki çenenin birbirine göre yukarı/aşağı ilerletilmesi
 • İki çeneye de yapılan kombine ameliyatlar
 • Yeni kemik oluşumu sağlamak için her iki çenede ‘distraksiyon’ yöntemi uygulamaları yapılabilir.

Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi

Yüz, ağız, çene, kafatası, çene eklemi bölgesinin cilt ,kemik ve diğer dokulardan kaynaklı tümörleri, travmaları, deformiteleri, bu bölgelerin rekonstrüksiyonu, estetik cerrahi, dudak ve damak yarıkları cerrahisi, ortognatik cerrahi gibi çeşitli cerrahi işlemlerin yapıldığı bir cerrahi daldır.

Kraniyofasiyal - Maksillofasiyal Cerrahi

Kraniofasiyal cerrahi, kafatası, yüz ve orbita (göz küresi yuvası) bölgesini içine alan bölgenin plastik cerrahisi üst dalıdır. Kraniyofasiyal cerrahi ile uğraşan cerrahlar, doğuştan kafatası bölgesi deformiteleri ya da sonradan oluşan travma sonrası veya tümör cerrahisi sonrası deformiteleri düzeltmek ve eksikleri rekonstrükte etmek konusunda uzmanlaşmışlardır. Kraniyofasiyal cerrahi ile ilgilenen plastik cerrahi uzmanları sıklıkla beyin cerrahisi uzmanları ve ortodonti uzmanlarıyla işbirliği yaparlar.

Maksillofasiyel cerrahi ilgi alanları şunlardır:

 • Yüz travması sonrası kesiler ve doku kayıpları rekonstrüksiyonu
 • Yüz kemikleri kırıkları tedavisi
 • Fasial plastik cerrahi (rinoplasti, yüz germe,boyun germe, blefaroplasti…)
 • Ortognatik cerrahi
 • Yüz bölgesi tümör-kanser cerrahisi
 • Baş-boyun kanserleri, boyun diseksiyonları
 • Temporomandibuler eklem hastalıkları
 • Tükrük bezi hastalıkları
 • Yüz felci cerrahi rekonstrüksiyonu
 • Dudak-damak yarığı cerrahisi
 • Dental ve dentoalveolar cerrahi

Bası Yaraları (Yatak Yaraları) Tedavisi

Vücutta uzun süreli yatış veya farklı bir nedenden dolayı oluşan bası sonucu açılan yaraların cerrahi debridmanı ve açık yara bölgelerinin flep yöntemleri ile kapatılması yapılmaktadır.

Yanık ve Deformiteleri Cerrahisi

Yanık, oluşumunda itibaren özel tedaviyi gerektiren bir problemdir. İyileşme safhasında ve sonrasında oluşan yaralar, kötü izler, yapışıklıklar, kasılmalar estetik problemlerin yanında, fonksiyonel yani hareket sıkıntılarına da yol açabilmektedir. Yanığa bağlı oluşan bu deformitelerin de çeşitli plastik cerrahi tekniklerle tedavisi yapılmaktadır.

Kanser Sonrası Meme Rekonstrüksiyonu

Kanser nedeniyle ya da başka nedeniyle meme dokusu alınmış ya da meme asimetrisi bulunan kişilerde meme dokusu yeniden oluşturulabilir.

Meme rekonstüksiyonu 2 ana yöntemle yapılır:

 • Meme protezleri ile
 • Otojen rekonstrüksiyon (Hastanın kendi dokusu ile)

Hemanjiom ve Damarsal Anomaliler Tedavisi

Hemanjiomlar ve damarsal anomaliler vücudun her bölgesinde çıkabilmektedir. Bazı durumlarda doğuştan itibaren görülmektedir. Takip ve tedavileri özel ilgi gerektirmektedir. Bazıları kendiliğinden kaybolabildiği gibi bir kısmı için cerrahi tedavi gerekebilmektedir.

Kronik Yara Tedavisi

İyileşme beklenen yaranın doğru bakım ve tedaviye rağmen 6-8 hafta süre içinde iyileşmediği durumlarda ‘kronik yara’dan söz edilir. Pekçok sebebi olabilmektedir. Diyabet hastalığına ve damarsal problemlere bağlı olarak gelişen yaralar en sıklıkla görülenlerdir. Yaranın asıl sebebinin tedavisi yanında, yaraların medikal ve cerrahi olarak tedavisi yapılmaktadır.

Hekiminize Danışın

Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.