Tıbbi Duruma Eşlik Eden Psikiyatrik

Tıbbi Duruma Eşlik Eden Psikiyatrik Hastalıklar

Kalp hastalıkları, tansiyon, şeker hastalığı, hormonal bozukluklar, kronik böbrek hastalıkları,  otoimmün hastalıklar, kronik mide barsak hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, fibromiyalji, kanser,  romatolojik hastalıklar, uyku apnesi, büyük cerrahi girişimler sonrası gibi hastalıklara psikiyatrik  sorunlar sıklıkla eşlik edebilir. En sık görülen hastalıklar depresyon ve anksiyete bozukluklarıdır. Ancak  konfüzyon, yalancı demans, yeme veya ağrı bozuklukları gibi durumlar da eşlik edebilir. Tedavi  edilmeyen psikiyatrik durum kişinin sosyal, akademik veya mesleki işlevselliğini daha da bozabilir. Bu  hastalıklarla psikiyatrik bozukluklar arasında iki yönlü bir ilişki söz konusudur. Mevcut hastalığın daha  da kötüleşmesini, bedende oluşan bozuklukların artmasına neden olabilir. Eşlik eden depresyon,  anksiyete gibi bozuklukların tedavisi hastalığın gidişatına olumlu etkisi olur.

 

Doç. Dr. İsmail Mete Şaylan

Psikiyatri Uzmanı

Hekiminize Danışın

Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.