Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif-Kompülsif Bozukluk tekrarlayan, istenmeyen düşünceler (takıntılar) ve bu takıntıların neden olduğu kaygıyı hafifletmek için yapılan tekrarlayan davranışlar veya zihinsel eylemler (kompülsiyonlar) ile karakterize edinsel bir zihinsel sağlık durumudur. Obsesyonları, kişinin zihnine tekrar tekrar giren ve kaygıya neden olan, rahatsız edici ve rahatsız edici düşünceler, görüntüler veya dürtüler olarak tanımlanır.Kompulsiyonlar, bireylerin obsesyonlarına tepki olarak gerçekleştirmek zorunda olduklarını hissettikleri davranışlar veya zihinsel ritüellerdir. Bu eylemlerin amacı takıntılı düşüncelerle ilişkili kaygıyı azaltmaktır. Obsesyonlar ve kompulsiyonlar döngüsü geçici rahatlama sağlarken obsesyonların kısır döngü şeklinde geri gelmesini tetikler. Bu durum günlük yaşamı ve kişinin işlevselliğini olumsuz etkiler. Obsesif-Kompulsif Bozukluk tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır. İlaç tedavisi ile birlikte, terapistler, özellikle Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) adı verilen bir terapi türünde uzmanlaşmış olanlar, bireylerin düşüncelerini ve davranışlarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olmak için onlarla çalışabilirler. Merkezimizde de uygulanan ve transkranial manyetik stimülasyon denilen bir tedavi yöntemi de özellikle tedaviden fayda sağlanamadığı durumlarda kullanılabilecek tedaviler arasındadır.

 

Doç. Dr. İsmail Mete Şaylan

Psikiyatri Uzmanı

Hekiminize Danışın

Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.