Elektrokonvülsif Terapi (EKT)

Elektrokonvülsif Terapi (EKT)

Halk arasında Elektroşok Tedavisi de denilen EKT, bazı psikiyatrik bozuklukların tedavisi için kullanılan çok etkili bir tıbbi yöntemdir. Bu broşür, EKT’nin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve potansiyel faydaları hakkında bilgi sağlamayı amaçlamaktadır.

EKT Nedir?

EKT, kontrollü bir elektrik akımının beyinden geçirilmesini içerir ve kısa süreli bir nöbeti tetikler. Diğer tedavilere iyi yanıt vermeyen ciddi psikiyatrik durumlar için güvenli ve etkili bir tedavidir.

EKT Ne Zaman Kullanılır?

Endikasyonlar: EKT genellikle şiddetli depresyon, bipolar bozukluk ve bazı şizofreni türlerini tedavi etmek için kullanılır. Sağlık uzmanınız, EKT’nin sizin için uygun olup olmadığına karar verecektir.

EKT en sık olarak şiddetli depresyonu olan hastalar, şizofreni, şizoaffektif bozukluk, katatoni, nöroleptik malign sendrom ve bipolar bozukluğu olan hastalarda tedavi amaçlı olarak kullanılır. Ayrıca Parkinson Hastalığı ve uzayan sara nöbetlerinin tedavisinde de kullanılır.

EKT Nasıl Çalışır?

EKT sırasında genel anestezi altında olacaksınız ve güvenliği sağlamak için kas gevşetici kullanılacaktır. Beyinden kontrol edilen bir nöbeti tetikleyen küçük elektrik akımları geçirilir. EKT’nin tam olarak nasıl çalıştığı tam olarak anlaşılamamış olsa da, beyindeki bazı molekülleri ve hücreleri etkilediği düşünülmektedir.

 

EKT Önce Ne Beklenmeli?

Sağlık ekibiniz, EKT’nin uygun olup olmadığını sağlamak için kapsamlı bir değerlendirme yapacaktır. Bu, tıbbi testleri, psikiyatrik değerlendirmeleri ve uygulama hakkında görüşmeleri içerebilir.

EKT Sırasında Ne Olur?

Uygulamaya en az 6 saat açlık sonrası başlanacaktır. Uygulama sırasında uykuda olacaksınız ve sağlık ekibi tansiyon, kalp hızı, kandaki oksijen düzeyinizi ve beyin dalgalarınızı yakından izleyecektir. Kontrollü nöbet genellikle kısa bir süre sürer.

İyileşme ve Yan Etkiler

EKT sonrasında geçici karışıklık veya hafıza kaybı yaşayabilirsiniz. Bu yan etkiler genellikle kısa bir süre içinde düzelir. Sağlık ekibiniz, iyileşme süreciniz boyunca sizi izleyecek ve destekleyecektir.

Faydalar ve Riskler

EKT, şikayetlerinizde önemli bir iyileşmeye neden olabilir, özellikle şiddetli depresyon durumlarında etkisi daha iyidir. Her tıbbi tedavi gibi, potansiyel riskler ve faydalar bulunmaktadır. Sağlık uzmanınız bunları sizinle tartışacaktır.

Karar Alma Sürecindeki Rolünüz

Bilgilendirilmiş Onam: Karar alma sürecindeki katkınız kritiktir. Sağlık uzmanınızla herhangi endişenizi ve sorularınızı konuşarak EKT’nin sizin için uygun olup olmadığına dair bilinçli bir karar verin.

Destek ve Takip

EKT sonrasında sağlık ekibiniz sürekli destek sağlayacaktır ve bakım tedavileri önerecektir. İyileşmenizi izlemek için düzenli takip randevuları önemlidir.

EKT, belirli psikiyatrik durumlar için iyi kurulmuş ve etkili bir tedavi seçeneğidir. Sağlık uzmanınız, sizin bireysel ihtiyaçlarınıza en uygun tedavi planını belirlemede size yardımcı olacaktır.

 

Psikiyatri Uzmanı

Doç. Dr. İsmail Mete Şaylan

Hekiminize Danışın

Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.