Çocuk ve Ergenler İçin Uygulanan

Çocuk ve Ergenler İçin Uygulanan Psikolojik Testler Nedir? Ne işe Yarar?

ÇOCUK VE ERGENLER İÇİN UYGULANAN PSİKOLOJİK TESTLER NEDİR VE NE İŞE YARAR?

Çocuk ve ergenlerde uygulanan testleri objektif ve projektif değerlendirme olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Uygulanan bu testler çocuk ve gence uygulanacak olan en doğru tanı ve tedavi planı için bir yol haritası çizmektedir. Örneğin; bilişsel bir değerlendirme olan WISC-4 testi sayesinde çocuğun güçlü ve zayıf yönlerini hem kendi performansı içinde değerlendirebiliyoruz hem de yaşıtlarına göre farklılaştığı veya benzer olduğu alanları anlayabiliyoruz. Öğrenmenin duygusal bir süreç olduğunu da düşünerek çocuğun hem akranları ile hem de okulda yaşayabileceği zorlukları daha iyi yordayabiliyoruz. MOXO testi ise pratik ve kısa sürede sonuç alabildiğimiz WISC-4 kadar kapsamlı olmayan fakat çocuğun ve gencin Dikkat, Zamanlama, Hiperaktivite ve Dürtüsellik gibi performans alanlarını anlamada sıklıkla kullanılan bir online testtir. DEHB tanı ve tedavi koyma sürecinde kullanılır. Rorschach ve Tat gibi projektif uygulan kişilik testlerinde ise bireyin kişilik yapılanmasını ve savunma düzeneklerini anlamak adına yapılır ve doktorun hasta için en etkin tedavinin nasıl olacağına karar veriyor olması projektif test sonucuna göre şekillenebilir.

 

Kln. Psk. Tuba GÜLER

Çocuk ve Ergen Psikoloğu

Hekiminize Danışın

Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.