Anesteziyoloji ve Reanimasyon

0.0/5 rating (0 votes)

Ameliyat olacak her hasta anestezi doktoru tarafından muayene edilir, gerekli laboratuar tetkikleri yapılır. Ameliyat öncesinde hastanın mevcut diğer hastalıkları için de tedavisi ilgili bölümlerde yapılır. Uygulanacak anestezi yöntemi hakkında hasta ve yakınları bilgilendirildikten sonra hasta ve/veya yakınının imzalı onayı alınır. Ameliyat günü hastanın endişesini azaltmak amacıyla uygun sakinleştirici ilaçlar verilir.

Ameliyathaneye gelen hasta anestezi ekibi tarafından karşılanır. Ameliyathanede hastanın hayati fonksiyonlarını izlemek için gerekli monitorizasyon uygulandıktan sonra anestezi hekimi tarafından anestezi teknikerlerinin de yardımıyla genel ve/veya bölgesel anestezi uygulanır. Ameliyathanelerde anestezi cihazları ve monitörizasyon olanakları ile yenidoğan bebekten ileri yaşa kadar her yaş grubundan hastaya güvenle anestezi verilebilmesini olanak sağlar. Ameliyat sırasında uygulanan ilaçlar veya bölgesel anestezi teknikleri ile hastanın ameliyat sonrasındaki döneminde tamamen ağrısız olması sağlanır. Anestezi ekibi anne adaylarına ağrısız doğum için epidural anestezi uygulamaktadır.

Yedikule Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi Yoğun Bakım ünitelerinde çok üst düzeyde tıbbi ve teknik donanımlı izolasyon odaları solunum Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım pompaları ve monitörleri ve invaziv ve noninvaziv kalp debisi izlemi, infüzyon pompaları, hemofiltrasyon-hemodiyaliz, onkotik basınç ölçümleri, ko-oksimetreli kan gazı ve ozmolarite ve EEG monitorizasyonu olanakları vardır.

Böylece hastalar büyük ameliyatlar sonrasında veya genel sağlık durumu ileri derecede bozuk olanlar ameliyat olduğunda, solunum ve dolaşım yetersizliklerinde, zehirlenmelerde, anaflaksi durumunda, beyin kanamalarında ve iskemide, trafik kazalarında büyük yaralanmalarda, ilerleyici kas ve sinir sistemi hastalıklarında, myokard infarktüsünda, birden fazla organ yetersizliğinde, sepsis ve şok durumunda yoğun bakım ünitelerine kabul edilmektedir. Yoğun bakım hastaları görevli anestezi ekibi ile birlikte konuyla ilgili hekimlerin işbirliğiyle tedavi edilir.

RANDEVU AL