Anlaşmalı Kurumlar

ANLAŞMALI ÖZEL SİGORTA ŞİRKETLERİ

 • TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
 • ALLİANZ SİGORTA A.Ş.
 • AMERİCAN LIFE SİGORTA A.Ş.
 • ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
 • BUPA ACIBADEM SİGORTA A.Ş. (SENCARD)
 • GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
 • T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T. HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI


INTER PARTNER ASSISTANCE

 • AIG SİGORTA A.Ş. & AIG SİGORTA HSBC ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • AKBANK
 • AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
 • AXA PPP & AXA ASSISTANCE
 • BENEFİT CARD
 • BENEFİT GLOBAL & AIG CARD
 • BENEFİT GLOBAL & EUREKO SİGORTA İŞ BİRLİĞİ
 • Bİ ALO KART CARD
 • CASTROL DOSTELİ CARD
 • DR. BACK-UP KİŞİSEL SAĞLIK SİSTEMİ
 • DR. BACK-UP KİŞİSEL SAĞLIK SİSTEMİ & FORTİS BANK CARD
 • DUBAİ STARR SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • HALK SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • ING BANK PLATINIUM CARD
 • ING EMEKLİLİK ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • IPA CARD
 • IPA PRİVİLEGE CARD
 • IŞIK SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • METLİFE EMEKLİLİK ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • SBN SİGORTA & BOĞAZİÇİ BROKERLIK
 • SBN SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • SBN ŞEKER HAYAT PROJESİ
 • TAV PASSPORT EDITION
 • TURİNS SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • TÜRK NİPPON SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI
 • VAKIF EMEKLİLİK (BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTALILARI)
 • VIP HAYAT CARD
 • ZİRVE SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK)

 • BAĞ-KUR
 • SSK
 • T.C. EMEKLİ SANDIĞI

CGM (PROMED)

 • ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA
 • ACE EUROPEAN SİGORTA ( KART İNDİRİMİ )
 • DUBAI SİGORTA ( KART İNDİRİMİ )
 • FORTİS BANK A.Ş. NMENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • GENERALI SİGORTA ( KART İNDİRİMİ )
 • HALK SİGORTA
 • HDI SİGORTA ( KART İNDİRİMİ )
 • KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
 • RAY SİGORTA
 • SOMPO JAPAN SİGORTA ( KART İNDİRİMİ )
 • TÜRK NİPPON SİGORTA
 • ZİRAAT SİGORTA
 • ZURİCH SİGORTA ( KART İNDİRİMİ )

CGM SAĞLIKTA AVANTAJLAR DÜNYASI

 • MEDLINE BOX ÜYELERİ BİREYSEL
 • MEDLINE BOX ÜYELERİ KURUMSAL
 • Groupama Emeklilik
 • Kobi Sağlık Paketi Üyeleri
 • Roche Diagnostik
 • ASSIST LINE
 • Ege Sigorta
 • Demir Sigorta
 • HDI SİGORTA ACİL SAĞLIK SİGORTASI
 • HDI-GS SİGORTA-GALATASARAY ASLAN YÜREK-ASLAN TARAFTARIM GÜVENDE
 • ACE GROUP SİGORTA ÜYELERİ
 • CARE & CREATE ( C&C ) ( KRY GRUP )
 • Mobile Plus Asist
 • A-Prestige Card
 • Turk Asist Card
 • Safir Card
 • Çilek Grup
 • HS GRUP
 • Artı Yaşam
 • Med Power
 • Super Card