Misyon, Vizyon ve Değerler

MİSYON
Sağlık hizmetinin, toplum için öneminin bilincinde, tarihi dokusunu koruyarak, tıbbın en modern tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayarak ve çevreye saygılı, yenilikçi bir hizmet anlayışına bağlı kalarak çok sayıda tıbbi dalda teşhis ve tedavi hizmetini sürdürmek misyonumuzdur.

VİZYON
Gelişmiş tıbbi hizmeti aynı ölçüde gelişmiş  sosyal sorumluluk bilinci içinde sunmak, Türkiye Cumhuriyeti yasaları  çerçevesinde, hasta, hasta yakını, çalışan güvenliği ve memnuniyetini sürekli olarak arttırmak, sunulan hizmetin insan, doğa, hayvan sağlığı üzerindeki tüm olumsuz etkilerini engelleyecek tedbirleri alarak sürdürmek ve “Kalite, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemi” nin sürekli iyileştirilmesini gerçekleştirmek vizyonumuzdur.

DEĞERLER
1832 yılında, Sultan II. Mahmut'un izni ve Harutyun Amira Bezciyan’ın gayretleri ile akıl ve göğüs hastalıkları tedavisi amacı ile kurulan hastanemiz 2000’li yıllara gelinceye kadar teknolojik gelişmeleri çok yakından takip ederek sunduğu sağlık hizmetini sürekli geliştirmiştir. Günümüzde Surp Pırgiç,sağlık hizmetinin toplum için öneminin bilincinde, tarihi dokusunu koruyarak, tıbbın en modern tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayarak ve çevreye saygılı, yenilikçi bir hizmet anlayışına bağlı kalarak çok sayıda tıbbi dalda teşhis ve tedavi hizmetini sürdürmektedir.

HEDEFLERİMİZ

Sağlık hizmetinin kalitesini arttırmak, en son bilgi ve teknolojiyi  hastanemizde kullanmak için sürekli yenilikleri takip etmek.  Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde verdiğimiz eğitim programlarıyla gelişmeleri takip edip, sağlık alanındaki tüm yeni uygulamalardan ve gelişmelerden çalışanlarımızın bilgi edinmelerini sağlamaktır. Sağlıkta Hizmet kalite standartlarımızı arttırmak için çalışan memnuniyeti ve hasta memnuniyeti anketleri düzenleyerek gerekli ölçüm ve değerlendirmeler ışığında sürekli iyileştirmeler yapmak ve bunları geliştirmektir.