Kalite Yönetim Birimi

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ HİERARŞİK YAPISI VE TANIMI

A. Kalite Yönetim Sistemi Hiyerarşik Yapısı


B. Kalite Yönetim Sistemi Hiyerarşik Yapı Görevleri:


B.1. Entegre Yönetim Sistem Temsilcisi Görevleri:

 • ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi,  ISO-14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerini yakından takip etmek ve çalışmalarına katılmak,
 • Kurumun kalite politikasına uygun olarak hedeflerin yürütülmesini sağlamak,
 • Kurumun misyon ve vizyonuna uygun olarak yapılan tüm kalite çalışmalarını denetlemek,
 • Öz değerlendirme sonuçlarını gözden geçirmek ve tespit edilen iyileştirme faaliyetlerini izlemek,
 • Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yer alan komite faaliyetlerinde bulunmak,

B.2. Kalite Yönetim Direktörü Görevleri

 • ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi,  ISO-14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını yürütmek, belgelerin alınmasını ve sürdürülmesini sağlamak.
 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek,
 • Kurum kalite politikasına uygun olarak hareket etmek.
 • Birimlerden gönderilen uygun olmayan ürün/hizmet değerlendirmelerini izlemek.
 • Öz değerlendirmeleri yönetmek,
 • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek,
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek,
 • SKS ve Entegre Yönetim Sistemi çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak,
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek,
 • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmaktır.

B.3.  Kurumsal Hizmetler Sorumlusu

 • Sağlık Bakanlığı Kalite Standartları altında yer alan Kurumsal Hizmetler ile ilgili çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
 • Birim kalite sorumluları ile birlikte kalite yönetim sistemi dokümanlarının hazırlanmasına yardımcı olmak.

B.4.  Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler Sorumlusu

 • Sağlık Bakanlığı Kalite Standartları altında yer alan Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler ile ilgili çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
 • Birim kalite sorumluları ile birlikte kalite yönetim sistemi dokümanlarının hazırlanmasına yardımcı olmak.
 • Hasta memnuniyetinin arttırılmasına yönelik kalite çalışmalarının içerisinde yer almak.

B.5. Sağlık Hizmetleri

 • Sağlık Bakanlığı Kalite Standartları altında yer alan Sağlık Hizmetleri ile ilgili çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
 • Birim kalite sorumluları ile birlikte kalite yönetim sistemi dokümanlarının hazırlanmasına yardımcı olmak.
 • Sağlık Hizmetleri altında yer alan kalite çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak.
 • Sağlık Hizmetleri Birim Kalite Sorumluları tarafından gönderilen gösterge verilerini incelemek.
 • Hemşirelik Hizmetleri Birimine ait düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takibini yapmak.

B.6.  Destek Hizmetleri

 • Sağlık Bakanlığı Kalite Standartları altında yer alan Destek Hizmetleri ile ilgili çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
 • Birim kalite sorumluları ile birlikte kalite yönetim sistemi dokümanlarının hazırlanmasına yardımcı olmak.
 • Destek Hizmetler altındaki birimlerin gösterge verilerini izlemek.
 • Destek Hizmetler altındaki birimlerin düzeltici ve önleyici faaliyetlerini izlemek.

B.7. Gösterge Yönetimi

 • Sağlık Bakanlığı Kalite Standartları altındaki göstergelerin takibini yapmak.
 • Birim Kalite Sorumluları tarafından  gönderilen gösterge verilerini analiz etmek.
 • Gösterge verilerini üç aylık dönemlerde rapor halinde üst yönetime iletilmesini sağlamak.