Op. Dr. Tolga Aliyazıcıoğlu

1975 doğumludur. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. İhtisasını Genel Cerrahi Uzmanı olarak Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinden almıştır.

Ek Bilgiler

 • Uzmanlık Alanı: Genel Cerrahi
 • Email Adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Eğitim:  
  • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (1993-1999)
  • Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı (2001-2006)
 • İş Deneyimi:

   

  • 2001-2006 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
  • 2006-2007 Sarıkamış Asker Hastanesi, Kars, Genel Cerrahi Uzmanı, Tabip Teğmen, Askerlik Hizmeti
  • 2007-2009 Gemerek Devlet Hastanesi, Sivas, Genel Cerrahi Uzmanı, Zorunlu Hizmet
  • 2010-2014 VKV Amerikan Hastanesi, İstanbul, Genel Cerrahi Uzmanı
  • 2014-2016 Koç Üniversitesi Hastanesi, İstanbul, Genel Cerrahi Uzmanı
  • 2016-2018 Memorial Hizmet Hastanesi, İstanbul, Genel Cerrahi Uzmanı
  • 2018-2021 Memorial Şişli Hastanesi, İstanbul, Genel Cerrahi Uzmanı
 • Üyelikler:

   

  • Türk Cerrahi Derneği
  • İstanbul Tabip Odası
  • Türk Tabipler Birliği
 • Tıbbi İlgi Alanları:

   

  • Laparoskopik – Minimal İnvaziv Cerrahi
  • Safra Kesesi Hastalıkları ve Cerrahisi
  • Fıtık Hastalıkları ve Cerrahisi
  • Pilonidal Sinüs – Kıl Dönmesi Cerrahisi
  • Bariatrik - Obezite Cerrahisi
  • Gastrointestinal Sistem Endoskopisi – Gastroskopi ve Kolonoskopi
  • Anal Bölge Hastalıkları ve Cerrahisi
  • Mide, Kolon, İnce-kalın barsak ve Apandiks Hastalıkları, Kanserleri ve Cerrahisi
  • Tiroid ve Paratiroid Kanseri, Hastalıkları ve Cerrahisi
  • Meme Kanseri, Hastalıkları ve Cerrahisi
  • Karaciğer, Dalak ve Pankreas Hastalıkları ve Cerrahisi
  • Laparoskopik Onkoloji -Kanser Cerrahisi
  • Deri ve Derialtı Kitleler ve Cerrahisi
  • Hidraadenit – Terbezi İltihabı Cerrahisi
 • Makaleler:

   

  • Retroperitoneal Unicentric Castleman’s Disease. Turk J Oncol 2021;36(3):00
  • Visceral artery pseudoaneurysm rupture after pancreaticoduodenectomy. J Clin Gastroenterol Treat 2018;4:063
  • Laparoscopic Total Extraperitoneal (TEP) Inguinal Hernia Repair Using 3-dimensional mesh without mesh fixation. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2017;27(4)282-284
  • Contribution of gallbladder polyp surgery to treatment. European Surgery 2016; 48(3)
  • Transanal hemoroidal dearterilizasyon (THD) ile 10 yıllık deneyimimiz. XV. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 2015 Sözlü sunu bildirileri.
  • Effects of Standard and/or glutamine dipeptide and/or omega-3 fatty acid-supplemented parenteral nutrition on neutrophil functions, interleukin-8 level and length of stay-a double blind, controlled, randomised study. The East African Medical Journal 2013;90(2)
  • Pankreatektomi sonrası viseral damar psödoanevrizma rüptürüne bağlı masif kanama Ulusal cerrahi kongresi 2012 poster sunu bildirileri.
  • Tek kesili laparoskopik kolesistektomi deneyimimiz. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2011 sözlü sunu bildirileri
  • Primer meme kanserinde c-erb-B2, p53, Bcl-2, Bax gen ekspresyonlarının klinik ve patolojik özelliklerinin karşılaştırılması. Ulusal cerrahi kongresi 2004 meme hastalıkları sözlü sunu bildirileri
  • Glutatyon S-transferaz T1, M1 ve P1 genotipleri ve meme kanseri ile ilişkisi. Klinik Biyokimya Günleri 1. Ulusal Kongre 2003 sözlü sunu bildirileri
  • Meme kanserinin glutatyon-S transferaz T1 gen polimorfizmi ile ilişkisi. Klinik Biyokimya Günleri 1. Ulusal Kongre 2003 poster sunu bildirileri
  • Diagnostik laparoskopide teşhis edilmiş bir apendiks epiploika infarktüsü olgusu. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2002 sözlü sunu bildirileri
  • Lomber vertebralara önden yaklaşım. Lomber Dejeneratif Disk Hastalığı ve Dinamik Stabilizasyon. Amerikan Hastanesi Yayınları 2011

   

  Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar:

  • Laparoskopik Cerrahi Sertifikası
  • Cerrahi Endoskopi Eğitimi Sertifikası
  • Deney Hayvanları ile Çalışma Sertifikası
  • Obezite Cerrahisi Eğitimi
  • Tiroid Cerrahisinde İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu Kursu
  • Ulusal Cerrahi Kongresi
  • Ulusal Fıtık Kongresi
  • NOTES – Tek Kesili Laparoskopik Cerrahi Sempozyumu
  • Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi
  • Pankreas Kanserinde Yeni Ufuklar Sempozyumu
  • 1. Kocaeli Bariyatrik Cerrahi Sempozyumu
  • Ege Üniversitesi Transoral Endoskopik Tiroidektomi (TOETVA) Kursu
  • Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar Toplantısı
  • Çok sayıda ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, kurs ve toplantı

   

RANDEVU AL