Doç. Dr. Tamer Yazar

1975 Ordu doğumludur. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. İhtisasını Nöroloji Uzmanı olarak Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi‘nden almıştır.

Makaleler

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Tamer Yazar'ın 17 Ağustos 2020 tarihinde Belgian Neurological Society dergisinde yayınlanan "Evaluation of serum galectin-3 levels at alzheimer patients by stages" konulu orijinal makalesi


{gallery}0-makale01:112:159:0:0{/gallery}


Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Tamer Yazar'ın 14 Temmuz 2020 tarihinde Neurological Sciences dergisinde yayınlanan "Migrende Ürik Asit Seviyelerinin Değerlendirilmesi" konulu orijinal makalesi


{gallery}0-makale:112:159:0:0{/gallery}Ek Bilgiler

 • Uzmanlık Alanı: Nöroloji
 • Email Adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Eğitim:
  • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
  • Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

   

 • İş Deneyimi:
  • Medline Sağlık Hizmetleri 1999-2002
  • T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi 2002-2008
  • T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi 2008-2010
  • T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2010-2012
  • T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Devlet Hastanesi 2012-2019

   

 • Üyelikler:
  • Türk Nöroloji Derneği
  • Türk Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği
  • Türk Tabipler Birliği

   

 • Tıbbi İlgi Alanları:
  • Klinik Elektrofizyoloji (EMG-EEG)
  • Hareket Bozuklukları (Parkinson Hastalığı vb)
  • Kognitif Nöroloji (Alzheimer ve Demans)
  • Migren ve diğer baş ağrıları hastalıkları
  • Beyin damar hastalıkları
  • Epilepsi

   

 • Makaleler:

  Eserler
  A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  A.1. YAZAR Tamer, OLGUN YAZAR Hülya (2019). The prevalence of sarcopenia and dynapenia according to stage among Alzheimer-type dementia patients. Ideggyógyászati szemle, 72(5-6), 171-179., Doi: 10.18071/isz.72.0171.
  A.2. YAZAR Tamer, OLGUN YAZAR Hülya, ÖZDEMİR Fatih, ÇANKAYA Soner, YANCAR DEMİR Esra, ENGİNYURT Özgür (2018). Assessment of the mental health of carers according to the stage   of  patients   with diagnosis of Alzheimer-type dementia. Neurological Sciences, 39(5), 903- 908. Doi: 10.1007/s10072-018-3293-6.
  A.3. YAZAR Tamer, OLGUN YAZAR Hülya, ZAYİMOĞLU Emel, ÇANKAYA Soner (2018). Incidence of sarcopenia and dynapenia according to stage in patients with Idiopathic Parkinson’s disease. Neurological Sciences, 39(8), 1415-1421. Doi: 10.1007/s10072-018-3439-6.
  A.4. YAZAR Tamer, OLGUN YAZAR Hülya (2019). Prevalance of sarcopenia according to decade. Clinical Nutrition ESPEN, 29, 137-141. Doi: 10.1016/j.clnesp.2018.11.005
  A.5. OLGUN YAZAR Hülya, YAZAR Tamer, ÖZDEMİR Sonay, KAŞKO ARICI Yeliz (2019). Serum C-reactive protein/albümin ratio and restless legs syndrome. Sleep Medicine, 58, 61-65. Doi: 10.1016/j.sleep.2019.02.022
  A.6. OLGUN YAZAR Hülya, YAZAR Tamer (2019). Prevalance of sarcopenia in patients with geriatric depression diagnosis. Irish Journal of Medical Science (1971-), 188(3), 931-938. Doi: 10.1007/s11845-018-01957-7.
  A.7. OLGUN YAZAR Hülya, YAZAR Tamer, YILDIRIM Timur, KEŞKEK Aslı, ALTUNKAYNAK Yavuz (2019). Assessment of serum uric acid levels in patients with restless legs syndrome. Acta Neurologica Belgica, 119(3), 461-466. Doi: 10.1007/s13760-019-01177-5.
  A.8. OLGUN YAZAR Hülya, YAZAR Tamer, YANCAR DEMİR Esra, ÇANKAYA Soner, ENGİNYURT Özgür (2018). Assessment of mental health of carers according to patient stage of idiopathic Parkinson’s disease. Ideggyógyászati szemle, 71(5-6),205-212. Doi: 10.18071/isz.71.0205.
  A.9. OLGUN YAZAR Hülya, GÜL Günay, YAZAR Tamer, EREN Fulya, KUŞÇU Demet YANDIM, KIRBAŞ Dursun (2018). Electroclinical and prognostic characteristics of epilepsy with photosensivity. Ideggyógyászati szemle, 71(1-2),43-48. Doi: 10.18071/isz.71.0043.
  A.10. TEKİN GÜVELİ Betül, OKTAR Ayla Çulha, ÇABALAR Murat, KARAMANLI Yasemin, YAZAR Tamer, YAYLA Vildan (2014). EEG and cranial MRI findings in Heidenhain Variant of Creutzfelt-Jacob Disease. Journal of Neurological Sciences-Turkish, 31(1), 218-223.
  A.11. ÜNAL Aysun, SÜTLAŞ Nevin Pakize, YANDIM KUŞÇU Demet, EMRE Ufuk, YAZAR Tamer, ANKARALI Handan, KIRBAŞ Dursun (2009). Clinical impact of high-dose intravenous methylprednisolone for ten days in relapses of Multipl Sclerosis. Neurology, Psychiatry and Brain Research, 16(2), 69-73.
  A.12. OLGUN YAZAR Hülya, YAZAR Tamer, GÜNDAY Altun, YANCAR DEMİR Esra, ÇANKAYA Soner, ENGİNYURT Özgür, ALTUNKAYNAK Yavuz (2018). Sağlık kurulunda nörolojik hastalıkları nedeniyle ağır özürlü olarak değerlendirilen hastaların bakım verenlerinin ruh sağlığı durumlarının değerlendirilmesi. Smyrna Tıp dergisi, 1,1-10.
  A.13. OLGUN YAZAR Hülya, YAZAR Tamer, CİHAN Murat (2019). A preliminary data: Evalution of serum Galectin-3 levels in patients with Idiopathic Parkinson’s Disease.J Clin Neurosci 2019 Dec;70:164-168. doi: 10.1016/j.jocn.2019.08.032. 

  A.14. OLGUN YAZAR Hülya, YAZAR Tamer, AYGÜN Ali, KAYGISIZ Şükran, KIRBAŞ Dursun. Evaluation of simple inflammatory blood parameters in patients with migraine. Ir J Med Sci 2020 May;189(2):677-683. doi: 10.1007/s11845-019-02136-y.  A.15.          

  A.15. YAZAR Tamer, OLGUN YAZAR Hülya, AYGÜN Ali, KARABACAK Volkan, ALTUNKAYNAK Yavuz, KIRBAŞ Dursun. Evaluation of serum uric acid levels in migraine. Neurol Sci. 2020 Jul 20. Doi. 10.1007/s10072-020-04598-w. 

   

  B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

  B.1. YAZAR Tamer, Olgun Yazar HÜLYA (2019). Huzursuz Bacak Sendromu Tanılı Hastaların Hastalık Siddetine Göre Inflamasyon Biyobelirteçlerinin Degerlendirilmesi. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Saglık Bilimleri Kongresi, 284, (Özet bildiri)

  B.2. YANDIM KUSÇU Demet, YAZAR Tamer, GÜL Günay, ALTIN Ümmühan, KAYRAK ERTAS Nalan, KIRBAS Dursun (2005). Clinical and Electrophysiological Characteristics of Photosensitive Epilepsy:Analysis of Thirteen Cases. 26. Uluslararası Epilepsi Kongresi, 225, (Özet bildiri)

  B.3. YAZAR Tamer (2019). İdiyopatik Parkinson Hastalığı Tanılı Hastalarda Vücut Kompozisyonun Değerlendirilmesi. 5. Ilaç ve Tedavi Kongresi 1. Uluslararası Ilaç ve Tedavi Kongresi, 496, (Özet bildiri)

  B.4. ÇABALAR Murat, YAYLA Vildan Ayşe, YAZAR Tamer, ÇULHA Ayla, SELÇUK Özlem, GÜZEL Vildan (2012). Botulinum Toxin (BOTOX) efficacy, safety in blepharospasm and hemifacial spasm. 16.EFNS kongresi, 378, (Özet bildiri)

  B.5. OLGUN YAZAR Hülya, YAZAR Tamer (2018). Assessment of CRP/Albumin Ratio According to Stage for Patients Diagnosed With Alzheimer-Type Demantia. 7. Kahekon Uluslararası Karadeniz Aile Hekimligi Kongresi, 53, (Özet bildiri)

  B.6. OLGUN YAZAR Hülya, YAZAR Tamer, ÖZDEMIR Sonay (2019). Evalution of Blood Parameters and the c-reactive protein/Albumin ratio with Restless Legs Syndrome. 2. Uluslararası ve 12. Akademik Geriatri Kongresi, 138, (Özet bildiri)

  B.7. OLGUN YAZAR Hülya, YAZAR Tamer (2019). İdiyopatik Parkinson Hastalığı Tanılı Hastalarda Evrelere Göre Serum Ürik Asit Seviyelerinin Değerlendirimesi. 5. Ilaç ve Tedavi Kongresi 1. Uluslararası Ilaç ve Tedavi Kongresi, 489-495., (Tam metin bildiri)

  B.8. YAZAR Tamer, Olgun Yazar Hülya (2019). Alzheimer Hastalıgı Tanılı Hastaların Bakım Verenlerinin Yaşam Kalitesin Değerlendirilmesi. 8. Uluslararası Karadeniz Aile Hekimligi Kongresi, 42, (Özet bildiri)

  C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler
  C.1. Güncel Nöroloji ve Nörosirürji Çalısmaları II, Bölüm adı:(Kronik Nörolojik Hastalıklarda Periferik  Inflamasyon Biyobelirteçlerinin Yeri ve Önemi) (2019)., YAZAR Tamer, Akademisyen Yayınevi, Editör: EVLICE Ahmet, OKTAY Kadir, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 9, ISBN:978-605-258-582-5,Türkçe (Bilimsel Kitap)

  C.2. Güncel Nöroloji ve Nörosirürji Çalısmaları 1, Bölüm adı:(Sistemik Hastalıkların Nörolojik Komplikasyonları) (2019)., OLGUN YAZAR Hülya, YAZAR Tamer, Akademisyen Kitabevi A.S., Editör:Ahmet EVLICE, Kadir OKTAY, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 25, ISBN:978-605-258-328-9, Türkçe (Bilimsel Kitap)

  C.3. Güncel Nöroloji ve Nörosirürji Çalısmaları I, Bölüm adı: (Onkolojik Hastalıkların Nörolojik Komplikasyonları) (2019)., YAZAR Tamer, OLGUN YAZAR Hülya, Akademisyen Kitabevi A.S., Editör:Ahmet EVLICE, Kadir OKTAY, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 10, ISBN:987-605-258-328-9, Türkçe(Bilimsel Kitap)

  C.4. Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) Hastalıgında Temel Bilgiler ve Güncel Gelismeler., Bölüm adı:(Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) HastalıgıTanısında Biyolojik BelirteçlerinYeri ve Önemi) (2019)., OLGUN YAZAR Hülya, YAZAR Tamer, EREN Fulya, KIRBAS Dursun, Türkiye Klinikleri, Editör:Halil Atilla IDRISOGLU, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 6, ISBN:978-605-7597-16-8, Türkçe (Bilimsel Kitap)

   

  D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

  D.1. OLGUN YAZAR Hülya, YAZAR Tamer (2019). Serum inflammation biomarkers are associated with stages of Parkinson’s disease. Annals of Medical Research, 26(8), 1488-1492., Doi:10.5455/annalsmedres.2019.04.213

  D.2. SENADIM Songul, ÇABALAR Murat, YAZAR Tamer, KAYRAN Yusuf, YAYLA VILDAN Ayşe, ÇEŞME Dilek Hacer (2013). Vertigo-Doppler Ultrasonography Doppler Ultrasound Imaging and Magnetic Resonance Angiography Findings in Vertigo Cases: Retrospective Analysis. Istanbul Medical Journal, 14(4), 257-260., Doi: 10.5152/imj.2013.84856

  D.3. YAZAR Tamer, OLGUN YAZAR Hülya (2019). Evaluation of quality of life with alzheimer disease. Annals of Medical Research, 26(8), 1468-1473., Doi: 10.5455/annalsmedres.2019.05.254

  D.4. YAZAR Tamer, OLGUN YAZAR Hülya (2019). Assessment of Serum Uric Acid Levels According to Sex and Stage for Patients with Alzheimer-type Dementia. Turkish Journal Of Neurology, 25(2), 76-81., Doi: 10.4274/tnd.galenos.2019.85698

  D.5. ÇABALAR Murat, TATLIDEDE Aslı Demirtas, YAZAR Tamer, TEKIN GÜVELI Betül, YAYLA VILDAN Ayşe (2011). Nörolojik hastalıkların özürlülük derecelerinin saglık kurulunda degerlendirilmesi. Bakirkoy Tip Dergisi / Medical Journal of Bakirkoy, 7(4), 142-146., Doi: 10.5350/BTDMJB201107404

  D.6. OLGUN YAZAR Hülya, YAZAR Tamer, YANCAR DEMIR Esra, ENGINYURT Özgür (2017). Kronik Nörolojik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü ve Etkileyen Faktörler. Klinik Tıp Aile Hekimligi Dergisi, 9(5), 27-32.

  D.7. YAZAR Tamer, KARAGÖZ SAKALLI Nazan, BASLO Mehmet Barış, KIRBAS Dursun, ALTUNKAYNAK Yavuz, YAYLA VILDAN Ayşe (2011). Idiyopatik Parkinson hastalıgında motor ünite sayısı degisimi /Motor unit number estimation in Idiopathic Parkinson’s disease. Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 24(2), 101-105., Doi: 10.5350/DAJPN2011240202

  D.8. YAZAR Tamer, OLGUN YAZAR Hülya (2019). Evaluation of C-reactive Protein/Albumin Ratio According to Stage in Patients with Idiopathic Parkinson Disease. Turkish Journal Of Neurology, 25(3), 123-128., Doi: 10.4274/tnd.galenos.2019.13334

  D.9. ÇABALAR Murat, SELÇUK Özlem, YAZAR Tamer, KARAMANLI Yasemin, YETKIN Tülay, YAYLA Vildan Ayşe (2011). Rutin elektroensefalografide diken, keskin ve yavas dalga aktivitelerinin anatomik lokalizasyonları / Anatomical localizations of spike, sharp and slow wave activities in routine electroencephalography. Bakirkoy Tip Dergisi / Medical Journal of Bakirkoy, 7(3), 94-98., Doi:10.5350/BTDMJB201107303

  D.10. ŞANLITÜRK Arzu, KÖKSAL Ayhan, ALTIOKKA Özlem, KARADEMİR Fazilet, DİİRİCAN Ayten Ceyhan, ALTUNKAYNAK Yavuz, YAZAR Tamer, BAYBAŞ Sevim (2012). Assessment of autonomic dysfunction in Parkinson patients by electrocardiogram / Parkinson hastalarında otonomik disfonksiyonun EKG ile degerlendirilmesi. Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 25(2), 147-150., Doi: 10.5350/DAJPN2012250207

  D.11. KALYONCU ASLAN Isıl, YAZAR Tamer, ALTIN Ümmühan, KIRBAS Dursun (2005). Rino- orbitoserebral Mukormikoz : A CASE REPORT. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 25(5), 745-748.

  D.12. YAZAR Tamer, OLGUN YAZAR Hülya, YANCAR DEMIR Esra, ENGINYURT Özgür (2017). Alzheimer tipi Demans Hastalarında Sarkopeninin Yeri ve Önemi. Klinik Tıp Aile Hekimligi, 9(5), 33-36.

  D.13. GÜZEL Vildan, ÇABALAR Murat, SELÇUK Özlem, UYSAL Samiye, YAZAR Tamer,YAYLA VILDAN Ayşe(2011). Glomus Jugulare Tümörü: Olgu Sunumu. SB Ankara Egitim Arastırma Hastanesi Tıp  Dergisi, 44(1), 31-33.

  D.14. ÇULHA Ayla, TEKIN GÜVELI Betül, YAZAR Tamer,TATLIDEDE Aslı Demirtas, ÇABALAR Murat, UYSAL Samiye, YAYLA VILDAN Ayşe (2013). Multiple Cranial Neuropathy and Cerebritis Caused by Mucormycosis: Case Report. Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi, 8(2), 62-65.

  D.15. YAZAR Tamer, KAYRAN Yusuf, ÇULHA Ayla, ÇABALAR Murat, YAYLA VILDAN Ayşe (2011). Fenofibrat Kullanımına Baglı Bir Rabdomiyoliz Olgusu / Rhabdomyolysis Case Report Caused By Fenofibrate Using. Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 24(3), 243-245., Doi:10.5350/DAJPN2011240311

   

  E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

  E.1. YAZAR Tamer, OLGUN YAZAR Hülya (2018). Alzheimer Tipi Demans Tanılı Hastalarda Evrelere Göre Inflamasyon Biyobelirteçlerinin Degerlendirilmesi. 9. Uluslararası Katılımlı Aile Hekimligi Kongresi

  E.2. OLGUN YAZAR Hülya, YAZAR Tamer (2019). Huzursuz Bacak Sendromu Tanılı Hastaların Hastalık Siddetine Göre Ruh Saglıgı Durumlarının Degerlendirilmesi. 11. Ulusal Izmir Aile Hekimleri Dernegi Kongresi

  E.3. YAZAR Tamer, OLGUN YAZAR Hülya (2019). Alzheimer HastalıgıTanılı Hastalarda Vücut Kompozisyonunun Degerlendirilmesi. 9. Ulusal Alzheimer Kongresi

  E.4. YAZAR Tamer, OLGUN YAZAR Hülya (2019). Ailevi Özellik Gösteren Huzursuz Bacak Sendromu Tanılı Hastaların Demografik ve Kan Parametrelerinin Degerlendirilmesi. 6. Ulusal Aile Hekimligi Kongresi, 71

  E.5. YAZAR Tamer, OLGUN YAZAR Hülya (2018). Alzheimer Tipi Demans Tanılı Hastalarda Evrelere Göre Serum Ürik Asit Seviyelerinin Degerlendirilmesi. 54. Ulusal Nöroloji Kongresi

  E.6.        KESKEK Aslı, ALTUNKAYNAK Yavuz, DIRICAN AHMET, OLGUN YAZAR HÜLYA, YAZAR Tamer, ERTEM Devrimsel Harika (2019). Migren Hastalarında Serum Ürik Asit Düzeylerinin Agrı ile olan Iliskisi. 1.Genç Algologlar Kongresi

   

  F. Diger yayınlar :

  F.1. BILDIRI : ÇABALAR Murat, SELÇUK Özlem, YAZAR TAMER, KARAMANLI Yasemin, YETKIN Tülay, YAYLA VILDAN Ayşe. Rutin Elektroensefalografide Diken, Keskin ve Yavas Dalga Aktivitelerinin Anatomik Lokalizasyonları. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi

  F.2. BILDIRI : ÇABALAR Murat, YAYLA VILDAN Ayşe, YAZAR Tamer, ÇULHA Ayla, SELÇUK Özlem, GÜZEL Vildan. Yüz Bölgesi Uygulamalarında Botulinum Toksin Tip A Etkinligi. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi

  F.3. BILDIRI : YAZAR Tamer, KAYRAN Yusuf, ÇABALAR Murat, ÇULHA Ayla, YAYLA VILDAN Ayşe. Fenofibrat Kullanımına Baglı Bir Rabdomiyoliz Olgusu. 46. ulusal nöroloji Kongresi, 237

  F.4. BILDIRI : TEKIN GÜVELI Betül, BULUT Anıl, YAZAR Tamer, SENADIM Songül, YAYLA VILDAN Ayşe. Herpes Simplex Ensefalitine Baglı Intraserebral Hemoraji. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, 128

  F.5. BILDIRI : ÇABALAR Murat, YAYLA VILDAN Ayşe, GÜZEL Vildan, ÇULHA Ayla, YAZAR Tamer, KAVAK Ayse, ARAÇ Esref. Inaktif Lepra Hastalrının Klinik ve Elektrofizyolojik Degerlendirilmesi. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi

  F.6. BILDIRI : KARAMANLI Yasemin, YAZAR Tamer, KAYRAN Yusuf, TEKIN GÜVELI Betül, YAYLA VILDAN Ayşe. Bilateral Bazal Ganglion Tutulumlu Nöroanemik Sendrom. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi

  F.7. BILDIRI : UYSAL Samiye, GÜZEL Vildan, ÇULHA Ayla, ÇABALAR Murat, YAZAR Tamer, YAYLA VILDAN Ayşe. Serebrovasküler Hastalık ile Gelen Iki Aort Diseksiyonu Olgu Sunumu. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi

  F.8. BILDIRI : GÜZEL Vildan, YAYLA VILDAN Ayşe, ÇULHA Ayla, SELÇUK Özlem, ÇABALAR Murat, YAZAR Tamer, TEKIN GÜVELI Betül, SELÇUK HATEM Hakan. İskemik Inmede Kranial ve Servikal MR Anjiografi Bulguları. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi

  F.9. BILDIRI : UYSAL Samiye, TATLIDEDE Aslı Demirtas, SELÇUK Özlem,YAZAR TAMER, YAYLA VILDAN AYSE. Sekiz Buçuk Sendromu. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi, 128

  F.10. BILDIRI : ÇULHA Ayla, ÇABALAR Murat, KAYRAN Yusuf, YAZAR TAMER, YAYLA VILDAN AYSE. Chiari-1 Malformasyonu- Sirengomiyeli Birlikteligi: Olgu Sunumu. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, 124

  F11. BİLDİRİ: KALYONCU ASLAN Işıl, YAZAR Tamer, ALTIN Ümmühan, KIRBAŞ Dursun. Rino-Orbitoserebral Mukormikoz. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya, Kasım 2003

  F.12. BİLDİRİ: ÇULHA Ayla, GÜVELİ Betül, YAZAR Tamer, DEMİRTAŞ Aslı, ÇABALAR Murat, UYSAL Samiye, YAYLA Vildan. Multipl Kranial Nöropati ve Serebrite Yol Açan Mukormikoz Olgusu. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya, 25 Kasım-1 Aralık 2011

  F.13. BİLDİRİ: GÜVELİ Betül Tekini, ÇULHA Ayla, ÇABALAR Murat, KARAMANLI Yasemin, YAZAR Tamer, YAYLA Vildan. Muhtemel Sporadik Creutzfeldt-Jacob Hastalığı-Heidenhein Varyantı EEG Bulguları: Olgu Sunumu. 28. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. Antalya, 25-29 Nisan 2012

  F.14. BİLDİRİ: ÇABALAR  Murat, GÜVELİ Betül, YAZAR Tamer, GÜZEL Vildan, KARAMANLI Yasemin, KAYRAN Yusuf, YURTSEVER Büşra, YAYLA Vildan, SELÇUK Hatem Hakan, KARA Batuhana. Non-Anevrizmal Perimezensefalik Subaraknoid Kanama. VI. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi. Eskişehir, 11-13 Mayıs 2012

  F.15. BİLDİRİ: ŞENADIM Songül, ÇABALAR Murat, YAYLA Vildan, YAZAR Tamer, KARAMANLI Yasemin, KAYRAN Yusuf. Vertigo Olgularında Karotis Ve Vertebral Arter Doppler Ultrasonografi Bulguları. 48. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya, 16-22 Kasım 2012

RANDEVU AL