Uzm. Dr. Gamze Türker

1970 Ankara Doğumludur. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. İhtisasını Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı olarak Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden almıştır.

Ek Bilgiler

 • Uzmanlık Alanı: Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz
 • Email Adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Eğitim:

  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (1987-1993)
  Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Merkezi'nde Uzmanlık (1995-2000)

 • İş Deneyimi:

   

  - Kırşehir Akpınar Sağlık Ocağı Tabibi (1994-1995)
  - Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Merkezi (1995-2000)
  - İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Yardımcı Doçent (2000-2004)
  - TDV 29 Mayıs Tıp Merkezi (2005-2007)
  - Bağcılar ve Yenibosna Safa Hastaneleri (2007-2009)
  - Çamlıca Alman Hastanesi (2009-2010)
  - Özel Çamlıca Medicana Hastanesi(2010-2014)
  - Özel Çamlıca Erdem Hastanesi (2014-2015)
  - Yeni yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Yardımcı Doçent (2015-2017)

 • Üyelikler:

   

  • Türk Tabipleri Birliği
  • Türk Toraks Derneği
  • Türk Solunum Araştırmaları Derneği
  • European Respiratory Society
  • Uykuder
  • Türk Uyku Tıbbı Derneği
  • Akademik Solunum Derneği
  • Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği
  • Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

   

 • Tıbbi İlgi Alanları:

   

  • Solunumsal Uyku Bozuklukarı
  • Allerjik Hastalıklar (Solunumsal allerjik hastalıklar, Allerjik astım vs.)
  • Solunumsal Yoğun Bakım (Özellikle Noninvaziv mekanik ventilasyon uygulaması)
  • Transplant Hastalarında Solunumsal Problemler
  • Bronkoskopik Uygulamalar
  • Tüberküloz

  Sertifikalar ve Ödüller

  • Temel Onkoloji Sertifikası
  • Solunumsal Yoğun Bakım Toraks Derneği 2. Kongresi1998, Antalya
  • Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Toraks Derneği 3. Bahar Toplantısı1999, İstanbul
  • İş Hekimliği Sertifikası 1999
  • Uykuda Solunum Bozuklukları Toraks Derneği Ankara Şubesi 2000, Ankara
  • Mekanik Ventilasyon  Toraks Derneği Kursu.2002,1 ay pratik uygulama, Ankara
  • Eğitim Sertifikası İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 2002, Malatya
  • Uykuda Solunum Bozuklukları Toraks Derneği Kursu.2002, 1 ay pratik. Ankara
  • Göğüs Hastalıklarında Aciller  2003
  • Basic Course in Laboratory Animals Science 2004, Kayseri
  • Solunum Fonksiyon Testleri Sertifikası 2004 İstanbul
  • Polisomnografi Skorlama Tekniği Toraks derneği 2004, Antalya
  • Uyku Bozuklukları Türkiye Uyku Araştırmaları Derneği 2004, İstanbul
  • Polisomnografi sertifika Programı Uyku Derneği 2007 Girne- Kuzey kıbrıs
  • Allerjik Hastalıklara Yaklaşım (Astım Dışı) Kursu 2007 , Kemer-Antalya

  16. Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Sertifikası.  Sağlık Bakanlığı 2010, İstanbul
  17. I. Solunum Okulu. Akademik Solunum Derneği 1Nisan 2012, İstanbul
  18. The Many Faces of COPD.  Academic Respiratory Society 2013 Macedonia
  19.  Master Clinic in Respiratory Diseases. Turkish Respiratory Society  2014 Italiy
  20. Geriatrik Hastalarda Solunum Sistemi Hastalıkları. TUSAD 2015, İstanbul.
  - Poster Sunumu Ödülü
  Türker G, Doğanay S, Kalkan Ş, Borazan M, Kaya M. KOAH’lı hastalarda ipratropium bromür ile ipratropium bromür-salbutamol kombinasyonunun göz içi basıncı üzerine etkilerinin karşılaştırılması. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi. Antalya. 23-26 Nisan 2003
  -En İyi Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü
  Gençdal G, Türker G, Geçdal Yazıcı  I, Ekinci B, Acae Ş, Dinçkan A, Akyıldız M. Karaciğer  transplantasyonu öncesi karaciğer sirozlu hastalarda uyku bozukluklarının sorgulanması.Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği 11.Ulusal Hepatoloji Kongresi. Antalya-Belek 17-21 Mayıs 2017


  YAYINLAR:
        Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

  • Kızkın Ö, Türker G, Hacıevliyagil SS, Günen H. Proteolytıc enzyme sensıvıty and decrease ın respıratort functıon ( a 10 year follow-up).  Int Arch of Occup Environ Health 2002: 75(6). 441-4.
  • Kızkın Ö, Türker G, Hacıevliyagil SS, Günen H. Asthma, age and early reversibilty testing. Journal of Asthma 2003:40(3);317-321
  • Kutlu R, Soylu A, Aklan A, Turker G. Pulmonary embolism after penile deep dorsal vein embolization with N-butyl-2-cyanoacrylate and lipiodol mixture. Europan Journal of Radiology Extra 49(2004);103-106
  • Alat I, Kutlu R, Akpınar MB, Turker G. A Diseased Aorta with Multiple Fistulas. Cardiovasc Intervent Radio .2005;2(6):843-
  • Alat I, Turker G, Akpınar MB, Taskapan H, Kekilli E, Egri M, Aydın OM. A Dilemma: Prophylaxis for pulmonary embolism after surgical or invazive interventions for hemodialysis. Minerva Chir 2006;61:315-323

       

  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

  •  Türker G, Balbay ÖA, Şengül A, Kurt B, Atikcan Ş The value of procalcitonin as a tumor marker in lung cansers. World Congress  on Lung Health and 10th ERS Annual Congress. Florence,Italy. August 30-September3, 2000
  • Kutlu R, Turker G, Soylu A, Aklan. Pulmonary embolism after penile deep dorsal vein embolism with N-Butyl-2-Cyanoacrilate and lipiodol mixture : Report of two cases. 17th Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest. İstanbul-Turkey. 29 August-1 September 2003.

        Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler         

  • Çalışır HC, Ulukavak T, Türker G, Özkara Ş, Öğretensoy M. Tüberkülozda “tedavi başarısızlığına” neden olan etkenler. Solunum Hastalıkları 1997;8(2):   225-233
  • Çalışır HC, Yılmaz H, Sarıoğlu N, Ulukavak T, Türker G, Öğretensoy M. Tüberkülozda inisiyal izoniazid ve rifampisin dirençlerinin prognoza etkileri. Solunum Hastalıkları 1997;8(2):217-224
  • Türker G, Balbay ÖA. Yeni bir infeksiyon belirteci olarak prokalsitonin ve solunum hastalıklarındaki Yeri. Solunum Hastalıkları 2000;11(3):321-327
  • Balbay ÖA, Türker G, Çalışır HC, Şengül A. Aktif akciğer tüberkülozunda bir tanısal belirteç olarak prokalsitoninin yeri. Solunum Hastalıkları 2000;11(3):    299-303
  • Kızkın Ö, Türker G, Günen H, Avcı H, Miman MC, Aydın E. Bir olgu nedeniyle wegener granülomatozisi. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 2000;7(4):367-370.
  • Günen H, Koşar F, Türker G. Orta-persistan astımda inhale fluticasone propionate ile budesonide’in etkinliği ve lokal yan etkilerinin karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri Allerji-Astım Dergisi 2001;3(1):6-10
  • Özcan H, Günen H, Türker G, Doğan G. Akciğer kanseri ve Paraneoplastik Pemfigus: olgusunumu. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 2001;8(2):100-102
  • Türker G, Kızkın Ö, Hacıevliyagil SS, Günen H  Oksijen konsantratörü reçete edilmesi ve kullanımındaki hatalar. Solunum Hastalıkları 2002;13(1):7-11
  • Günen H, Kızkın Ö, Demir Ö, Akdemir O, G Türker. Plevral Efüzyonun Elektrokardiyografi (EKG) Üzerine Etkileri. Solunum Hastalıkları 2002; 13(3):197-202
  • Kızkın Ö, Kuku İ, Türker G, Kaya E, Hacıevliyagil SS, Günen H, Aydoğdu İ. Hematolojik malignitesi olan hastalarda pnömoni (26 olgu). Toraks Dergisi 2002;3(2):168-172
  • Günen H, Sarıkaya M, Kızkın Ö, Türker G, Hacıevliyagil SS. The effect of haemodialysis on serum theophylline level. Turkish Respiratory Journal 2003;4(2):57-60
  • Kızkın Ö, Hacıevliyagil SS, Türker G, Günen H. Çok ilaca dirençli akciğer tüberkülozu ile yeni olgu akciğer tüberkülozunun tedavi maliyeti. Tüberküloz ve Toraks dergisi2003;4:410-415
  • Erdem T, Gürses İ, Kızılay A, Karataş E, Türker G. Tüberküloz Parotisleri: Dört olgu sunumu. KBB Klinikleri:2003;3:150-154.
  • Mutlu C.L, Türker G, Gülbaş G,Yıldırım Z, Aydoğdu İsmet. Nadir Bir Hemoptizi Nedeni: Antifosfolipid Antikor Sendromu. Solunum Hastalıkları 2004;;15:43-46
  • Erdem T, Miman MC, Gürse İ, Kızılay A, Karataş E, Türker G. Tüberküloz larenjitleri, KBB Postası Dergisi. 2003;13:189-193

        Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

  • Çalışır HC, Ulukavak T, Türker G, Özkara Ş, Öğretensoy M Tüberkülozda “tedavi başarısızlığına” neden olan etkenler. Toraks Derneği, 1. Yıllık Kongresi. Nevşehir. 6-10 Mayıs 1996
  • Çalışır HC, Yılmaz H, Sarıoğlu N, Ulukavak T, Türker G, Öğretensoy M Tüberkülozda inisiyal izoniazid ve rifampisin dirençlerinin prognoza Etkileri. Toraks Derneği, 1. Yıllık Kongresi. Nevşehir. 6-10 Mayıs 1996
  • Ulukavak T, Çalışır HC, Yılmaz H, Türker G, Öğretensoy M Tüberkülozlu bir olguda büllöz pemfigoid. Toraks Derneği, 1. Yıllık Kongresi. Nevşehir. 6-10 Mayıs 1996
  • Balbay ÖA, Türker G, Çalışır HC, Şengül A Aktif akciğer tüberkülozunda bir tanısal belirteç olarak prokalsitoninin yeri. Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi. Antalya. 9-13 Nisan 2000
  • Günen H, Sarıkaya M, Türker G, Kızkın Ö Hemodiyaliz serum teofilin düzeylerini etkiler mi? Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi. İzmir. 30 Mayıs-2 Haziran 2001
  • Türker G, Kızkın Ö, Hacıevliyagil SS, Günen H Oksijen konsantratörü reçete edilmesi ve kullanımındaki hatalar. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi. İzmir. 30 Mayıs-2 Haziran 2001
  • Kızkın Ö, Türker G,  Günen H, Hacıevliyagil SS. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun bakımlar ve göğüs hastalıkları. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi. İzmir. 30 Mayıs- 2 Haziran 2001
  • Kızkın Ö, Türker G,  Günen H,  Hacıevliyagil SS.  Astım bronşialede yaş ve erken reverzibilite. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi. İzmir. 30 Mayıs-2 Haziran 2001
  • Kızkın Ö, Kuku i, Türker G, Kaya E, Hacıevliyagil SS, Günen H, Aydoğdu İ. Hematolojik malignitesi olan hastalarda pnömoni (26 olgu). Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi. İzmir. 30 Mayıs-2 Haziran 2001
  • Mutlu LC, Türker G, Aydoğdu İ, Yıldırım Z. Nadir Bir Hemoptizi Nedeni: Antifosfolipid Sendromu. Toraks Derneği5. Yıllık Kongresi. Belek-Antalya. 24-27 Nisan 2002
  • Günen H, Türker G, Doğanay S, Borazan M, Hacıevliyagil S. KOAH’lı Hastalarda İpratropium Bromürün Göz İçi Basıncı Üzerine Etkisi. Toraks Derneği5. Yıllık Kongresi. Belek-Antalya. 24-27 Nisan 2002
  • Erdem T, Karataş E, Gürses İ, Miman MC, Kızılay A, Türker G. Tüberküloz parotidleri (olgu sunumu). XXIII. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi. Malatya. 3-5 Nisan 2003
  • Erdem T, Miman MC, Gürses İ, Karataş E, Türker G. Tüberküloz larenjitleri (olgu sunumu). XXIII. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi. Malatya. 3-5 Nisan 2003
  • Söğütlü G, Çinpolat Ö, Karadağ N, Türker G, Kalkan Ş. Ağrısız tiroid nodüllerinin nadir bir sebebi olarak tüberküloz. XXIII. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi. Malatya. 3-5 Nisan 2003
  • Erdem T, Gürses İ, Miman MC, Karataş E, Türker G, Güzel Z. Servikal Granülomatöz lenfadenitler. XXIII. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi. Malatya. 3-5 Nisan 2003
  • Türker G, Kalkan Ş, Kaya M, Çolak K, Kırımlıoğlu V. Bir üniversite hastanesi acil servisine başvuran hastalarda dispne ve nedenleri. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi. Antalya. 23-26 Nisan 2003
  • Türker G, Kalkan Ş, Kaya M, Çolak. Uzman olmayan hekimlerin çalıştıkları basamağa göre güncel tüberküloz yaklaşımları hakkındaki bilgi ve davranış farklılıkları. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi. Antalya. 23-26 Nisan 2003
  •  Kalkan Ş, Türker G, Kaya M. Göğüs hastalıkları kliniği dışında izlenen plevral efüzyonlu olguların değerlendirilmesi (37 olgu). Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi. Antalya. 23-26 Nisan 2003
  • Türker G, Doğanay S, Kalkan Ş, Borazan M, Kaya M. KOAH’lı hastalarda ipratropium bromür ile ipratropium bromür-salbutamol kombinasyonunun göz içi basıncı üzerine etkilerinin karşılaştırılması. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi. Antalya. 23-26 Nisan 2003
  • Alat İ, Türker G, Akpınar M, Taşkapan H, Kekilli E, Eğri M, Bahçeci F, Aydın O. Hemodiyaliz amaçlı cerrahi ve invaziv girişimlerin pulmoner emboli oluşturma açısından sonuçları. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongesi. Antalya. 28 Nisan-1 Mayıs 2004.
  • Alat İ, Kutlu R, Akpınar M, Türker G, Kalkan Ş, Bir hemoptezinedeni: Olağandışı torakoabdominal aort anevrizması. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongesi. Antalya. 28 Nisan-1 Mayıs 2004.
  • Kalkan Ş, Türker G, Yıldırım Z. KOAH’da hastaneye yatış sıklığını etkileyen faktörler. Toraks derneği 7. Yıllık Kongresi. Antalya. 28 Nisan-1 Mayıs 2004
  • Türker G, Kalkan Ş, Yıldırım Z. Tekrarlayan pulmoner emboli nedeni olarak dört antifosfolipid antikor sendromu olgusu. Toraks Derneği 7. yıllık Kongresi. Antalya. 28 Nisan- 1 Mayıs 2004.
  • Kalkan Ş, Gökırmak Münire, Türker G, Yıldırım Z. Astım Tedavisinde kullanılan montelukastınallerjik prick testleri üzerine etkisi. XIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Selçuk-İzmir. 27 Eylül-1 Ekim 2005
  • Gençdal G, Türker G, Geçdal Yazıcı  I, Ekinci B, Acae Ş, Dinçkan A, Akyıldız M. Karaciğer  transplantasyonu öncesi karaciğer sirozlu hastalarda uyku bozukluklarının sorgulanması.Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği 11.Ulusal Hepatoloji Kongresi. Antalya-Belek 17-21 Mayıs 2017
RANDEVU AL