ÇAĞRI MERKEZİ:  444 50 52      
 WHATSAPP RANDEVU HATTI:  0549 610 11 75      

SPEH Komiteleri ve Üyeleri

 • Komite üyelerinde kişiler değişebilir fakat ünvanlar değişmez.
 • Komitelerin kuruluş tarihine göre sıralama yapılmıştır.
  • ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ: Kuruluş Tarihi:21.12.2005

 

Ünvanı

Kişi Adı / Soyadı

 

Komite Başkanı

Hürriyet Ferda Soysal

 

Komite Başkan Yardımcısı ve Komite Sekreteri

Meral Bakır

1

Klinik Mikrobi. ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Hürriyet Ferda Soysal

2

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi (EKH)

Meral BAKIR

3

Başhekim Yardımcısı

Tarık TURFAN

4

Başhemşire

Maral HEZER

5

Eczacı

Alen Uykiz

6

Dahiliye Hastalıkları Uzmanı

Tarık TURFAN

7

Cerrahi / Nöroşirürji Hastalıkları Uzmanı

Aram BAKIRCI

8

Hastane İdari Müdürü

Talar MAVİYAN

9

Kalite Yönetim Direktörü

Arzu Brumendi GÜDER  • TRANSFÜZYON KOMİTESİ: Kuruluş Tarihi: 13.05.2009

 

Ünvanı

Kişi Adı / Soyadı

 

Komite Başkanı / Kan İstasyonu Sorumlu Hekimi

Hürriyet Ferda Soysal

 

Komite Sekreteri / Kan İstasyonu Sorumlu Teknikeri

Şükriye ÇETİN

1

Klinik Mikrobi. ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Hürriyet Ferda Soysal

2

Transfüzyon Laboratuvarı

Şükriye ÇETİN

3

Başhekim Yardımcısı

Tarık TURFAN

4

Genel Cerrahi Uzmanı

Kamer TOMAOĞLU

5

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı /YB Sorumlu Hekimi

Halis ENHOŞ

6

Dahiliye Uzmanı

Tarık TURFAN

7

Çocuk Hastalıkları Uzmanı

Zeki ÖTÜNÇ

8

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Yakup ÇİLİNGİR

9

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Sevan SIVACIOĞLU

10

Mikrobiyoloji Laboratuvarı / Biyolog

Funda TUNA

11

Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

Jale ACAR

12

Kalite Yönetim Direktörü

Arzu Brumendi GÜDER  • HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ: Kuruluş Tarihi:17.09.2009

 

Ünvanı

Kişi Adı / Soyadı

 

Komite Başkanı

Tarık TURFAN

 

Komite Sekreteri

Arzu Brumendi GÜDER

1

Başhekim Yardımcısı

Tarık TURFAN

2

Hastane İdari Müdürü

Talar MAVİYAN

3

Başhemşire

Maral HEZER

4

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Meral BAKIR

5

Genel Cerrahi Uzmanı

Kamer TOMAOĞLU

6

Dahiliye / İç Hastalıkları Uzmanı

Tarık TURFAN

7

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı /YB Sorumlu Hekimi

Halis ENHOŞ

8

Biokimya Laboratuvarı Sor. Uzm.

Vahen KUYUMCU

9

Eczacı

Alen UYKİZ

10

Bilgi İşlem Sorumlusu

Sayat ÇINAR

11

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sorumlu Biyolog

Funda TUNA

12

Radyoloji Sorumlu Teknikeri

Yalçın KARACA

13

Kalite Yönetim Direktörü

Arzu Brumendi GÜDER

14

Eğitim Hemşiresi

Ayten ÇELİK  • HASTA HAKLARI KOMİTESİ: Kuruluş Tarihi: 18.11.2009

 

Ünvanı

Kişi Adı / Soyadı

 

Komite Başkanı

Tarık TURFAN

 

Komite Sekreteri

Madlen İNAL

1

Başhekim Yardımcısı 

Tarık TURFAN

2

Hastane İdari Müdürü

Talar MAVİYAN

3

Halkla İlişkiler Sorumlusu

Madlen İNAL

4

Başhemşire Yrd.

İlknur NUHOĞLU

5

Hasta Hizmetleri Sorumlusu

Alin ŞARKLI

6

Kalite Yönetim Direktörü

Arzu Brumendi GÜDER  • TESİS YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ: Kuruluş Tarihi: 01.12.2009

(*Tesis Yönetimi ve Güvenliği Alt Komitesi – Cihaz Yönetiminden Sorumlu Ekip Üyeleri)

 

Ünvanı

Kişi Adı / Soyadı

 

Komite Başkanı

Talar MAVİYAN

 

Komite Sekreteri

Arzu Brumendi GÜDER

1

Başhekim Yardımcısı

Tarık TURFAN

2

Hastane İdari Müdürü

Talar MAVİYAN

3

Başhemşire

Maral HEZER

5

İnşaat Mühendisi

Maryam HERGEL

6

Elektrik Mühendisi

Nurhayr AHBAP

7

Güvenlik Müdürü

Temel TUNA

8

Acil Durum ve Afet Yönetim Sorumlusu

Serkiz KÜZEL

9

Biyomedikal Sorumlusu

Arman NALÇACIER

10

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Meral BAKIR

11

Temizlik Hizmetleri Sorumlusu

Yasemin YILDIRIM

12

Eczacı

Alen UYKİZ

13

Eğitim Hemşiresi

Ayten ÇELİK

14

Kalite Yönetim Direktörü

Arzu Brumendi GÜDER

*: Tesis Yönetimi ve Güvenliği komitesi alt komitesi; “Cihaz Yönetiminden Sorumlu Ekip” üyeleri  • İLAÇ KULLANIMI EKİBİ: Kuruluş Tarihi:06.05.2011

 

Ünvanı

Kişi Adı / Soyadı

 

Komite Başkanı

Tarık TURFAN

 

Komite Başkan Yardımcısı

Alen UYKİZ

 

Komite Sekreteri

Arzu Brumendi GÜDER

1

Başhekim Yardımcısı

Tarık TURFAN

2

Dahiliye Hastalıkları Uzmanı

Tarık TURFAN

3

Klinik Mikrobi. ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Hürriyet Ferda SOYSAL

4

Genel Cerrahi Uzmanı

Kamer TOMAOĞLU

5

Eczacı

Alen UYKİZ

6

Farmakovijilans Sorumlusu / Doktor

Nişan ÇİLİNGİROĞLU

7

Başhemşire

Maral HEZER

8

Hastane İdari Müdürü

Talar MAVİYAN

9

Kalite Yönetim Direktörü

Arzu Brumendi GÜDER  • EĞİTİM KOMİTESİ: Kuruluş Tarihi: 09.08.2011

 

Ünvanı

Kişi Adı / Soyadı

 

Komite Başkanı ve Sekreteri

Ayten  ÇELİK

 

Komite  Sekreteri

Jale ACAR

1

Başhekim Yardımcısı

Tarık TURFAN

2

Hastane İdari Müdürü

Talar MAVİYAN

3

Başhemşire Yardımcısı

İlknur NUHOĞLU

4

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Meral BAKIR

5

Dahiliye Hastalıkları Uzmanı

Tarık TURFAN

6

Eğitim Hemşiresi

Ayten ÇELİK

7

Psikolog

Anita ÖSME

8

İnsan Kaynakları Sorumlusu

Sevan KARATOPRAK

9

Acil Ünitesi Sorumlu Hemşire

Erhan KUŞÇU

10

Yoğun Bakım Sorumlusu

Jale ACAR

11

Başhemşire

Maral HEZER

12

Kalite Yönetim Direktörü

Arzu Brumendi GÜDER  • BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ: Kuruluş Tarihi: 12.07.2012

 

Ünvanı

Kişi Adı / Soyadı

 

Komite Başkanı

Sayat ÇINAR

 

Komite Sekreteri

Arzu Brumendi GÜDER

1

Başhekim Yardımcısı

Tarık TURFAN

2

Bilgi İşlem Sorumlusu

Sayat ÇINAR

3

Hastane İdari Müdürü

Talar MAVİYAN

4

İnsan Kaynakları Sorumlusu

Sevan KARATOPRAK

5

Kalite Yönetim Direktörü

Arzu Brumendi GÜDER  • İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KOMİTESİ: Kuruluş Tarihi: 22.04.2013

 

Ünvanı

Kişi Adı / Soyadı

 

Komite Başkanı

Tarık TURFAN

 

Komite Sekreteri

Suna YILMAZ

1

Başhekim Yardımcısı

Tarık TURFAN

2

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Zehra ÇELİK

3

İşyeri Hekimi

Dr. Tercan MİLDANOĞLU

4

Hastane İdari Müdürü

Talar MAVİYAN

5

Elektrik Mühendisi

Nurhayr AHBAP

6

İnşaat Mühendisi

Maryam HERGEL

7

Sendika Baş Temsilcisi

Ali AKTEN

8

İşyeri Hemşiresi

Erhan KUŞCU

9

Kalite Yönetim Direktörü

Arzu Brumendi GÜDER  • İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ALT KOMİTESİ / RİSK ANALİZİ EKİBİ: Kuruluş Tarihi: 22.04.2013

 

Ünvanı

Kişi Adı / Soyadı

1

Başhekim Yardımcısı

Tarık TURFAN

2

Hastane İdari Müdürü

Talar MAVİYAN

3

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Zehra ÇELİK

4

İşyeri Hekimi

Dr. Tercan MİLDANOĞLU

5

Başhemşire Yrd.

İlknur NUHOĞLU

6

Başeczacı

Alen UYKİZ

7

Başhemşire

Maral HEZER

8

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Meral BAKIR

10

Acil Durum ve Afet Yönetim Sorumlusu

Serkiz KÜZEL

11

Elektrik Mühendisi

Nurhayr AHBAP

12

İnşaat Mühendisi

Maryam HERGEL

13

Biyomedikal Sorumlusu

Arman NALÇACIER

14

Sendika Baş Temsilcisi

Ali AKTEN

15

Kalite Yönetim Direktörü

Arzu Brumendi GÜDER

 

18.10.2016 tarihi itibariyle NÜTRİSYONEL DESTEK EKİBİ olarak aşağıdaki isimler Başhekimlik tarafından atanmış olup, ekip görev alanı aşağıdaki gibidir;

UNVAN & AD-SOYAD


Ünvanı

Kişi Adı / Soyadı

 Ekip Başkanı

Tamer DEMİRCİ

Başeczacı

Ecz. Alen UYKİZ

Yenidoğan Sorumlu Hekimi

Dr. Zeki ÖTUNÇ

Klinik Diyetisyen 

Tamar DEMİRCİ

Hastane İdari Müdürü

Talar MAVİYAN

Kalite Yönetim Direktörü

Arzu Brumendi GÜDER

 Yenidoğan Yoğun Bakım Sorm.Hemşiresi

Cansu AKYILDIRIM

 Tüm Hekimler

 Tarık TURFAN (Temsilen - Başhekim Yrd.)

Tüm Hemşireler

 Maral Hezer (Temsilen – Başhemşire)


Hasta ve Ziyaretçi Hakları

Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi size aşağıda açıklanan haklarınızı sağlamaktadır. Sağlık görevlileri ve diğer çalışanlarımız, haklarınızın bilincinde olup size saygıyla hizmet sunarlar.

Surp Pırgiç Twitter' da

surppirgic Opr. Dr. Muharrem ÖNER Hastanemiz Genel Cerrahi Polikliniğinde hizmete başlamıştır. #sağlık #hekim #genelcerrahihttps://t.co/H3H6PqD2nC
surppirgic Opr. Dr. Nadir Adnan HACIM Hastanemiz Genel Cerrahi Polikliniğinde hizmete başlamıştır. #sağlık #hekimhttps://t.co/8NbdVi2EHP

Bizimle Paylaşın

Hastanemizde aldığınız hizmetlerden bir sıkıntı yaşadınız mı? Veya bir öneriniz mi var? Bizimle tüm düşüncelerinizi, taleplerinizi Görüş ve öneri formumuz aracılığıyla paylaşabilirsiniz...

GÖRÜŞ & ÖNERİ FORMU

Bizi Takip Edin!