CALL CENTER:  444 50 52      

SHKS Committees and members

SURP PIRGİÇ ERMENİ HASTANESİ KOMİTELERİ

 • Komite üyelerinde kişiler değişebilir fakat ünvanlar değişmez.
 • Komitelerin kuruluş tarihine göre sıralama yapılmıştır.

 

  • ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ: Kuruluş Tarihi:21.12.2005

 

 

Ünvanı

Kişi Adı / Soyadı

 

Komite Başkanı

Hürriyet Ferda Soysal

 

Komite Başkan Yardımcısı ve Komite Sekreteri

Pınar TEKNECİ

1

Klinik Mikrobi. ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Hürriyet Ferda Soysal

2

Başhemşire Yard. (Enfeksiyon ve Kaliteden Sorumlu)

Pınar TEKNECİ

3

Başhekim Yardımcısı

Tercan MİLDANOĞLU

4

Başhemşire

Maral HEZER

5

Eczacı

Makruhi ÇİLİNGİROĞLU

6

Dahiliye Hastalıkları Uzmanı

Tarık TURFAN

7

Cerrahi / Nöroşirürji Hastalıkları Uzmanı

Aram BAKIRCI

8

Hastane İdari Müdürü&Kalite Yönetim Direktörü

Talar MAVİYAN

 

  • TRANSFÜZYON KOMİTESİ: Kuruluş Tarihi: 13.05.2009

 

 

Ünvanı

Kişi Adı / Soyadı

 

Komite Başkanı / Kan İstasyonu Sorumlu Hekimi

Hürriyet Ferda Soysal

 

Komite Sekreteri / Kan İstasyonu Sorumlu Teknikeri

Şükriye ÇETİN

1

Klinik Mikrobi. ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Hürriyet Ferda Soysal

2

Transfüzyon Laboratuvarı

Şükriye ÇETİN

3

Başhekim Yardımcısı

Tercan MİLDANOĞLU

4

Genel Cerrahi Uzmanı

Kamer TOMAOĞLU

5

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı /YB Sorumlu Hekimi

Halis ENHOŞ

6

Dahiliye Uzmanı

Tarık TURFAN

7

Çocuk Hastalıkları Uzmanı

Rabia GÜNEŞ

8

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Yakup ÇİLİNGİR

9

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Sevan SIVACIOĞLU

10

Mikrobiyoloji Laboratuvarı / Biyolog

Funda TUNA

11

Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

Jale ACAR

 

  • HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ: Kuruluş Tarihi:17.09.2009

 

Ünvanı

Kişi Adı / Soyadı

 

Komite Başkanı

Tercan MİLDANOĞLU

 

Komite Sekreteri

Pınar TEKNECİ

1

Başhekim Yardımcısı

Tercan MİLDANOĞLU

2

Hastane İdari Müdürü & Kalite Yönetim Direktörü

Talar MAVİYAN

3

Başhemşire

Maral HEZER

4

Başhemşire Yard. (Enfeksiyon ve Kaliteden Sorumlu)

Pınar TEKNECİ

5

Genel Cerrahi Uzmanı

Kamer TOMAOĞLU

6

Dahiliye / İç Hastalıkları Uzmanı

Tarık TURFAN

7

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı /YB Sorumlu Hekimi

Halis ENHOŞ

8

Biokimya Laboratuvarı Sor. Uzm.

Vahen KUYUMCU

9

Eczacı

Makruhi ÇİLİNGİROĞLU

10

Bilgi İşlem Sorumlusu

Sayat ÇINAR

11

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sorumlu Biyolog

Funda TUNA

12

Radyoloji Sorumlu Teknikeri

Yalçın KARACA

 

  • ANTİBİYOTİK KONTROL KOMİTESİ: Kuruluş Tarihi:01.10.2009

 

Ünvanı

Kişi Adı / Soyadı

 

Komite Başkanı

Hürriyet Ferda Soysal

 

Komite Başkan Yardımcısı

Makruhi ÇİLİNGİROĞLU

 

Komite Sekreteri

Pınar TEKNECİ

1

Klinik Mikrobi. ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Hürriyet Ferda Soysal

2

Eczacı

Makruhi ÇİLİNGİROĞLU

3

Başhemşire Yard. (Enfeksiyon ve Kaliteden Sorumlu)

Pınar TEKNECİ

4

Cerrahi / Nöroşirürji Hastalıkları Uzmanı

Aram BAKIRCI

5

Çocuk Hastalıkları Uzmanı

Rabia GÜNEŞ

 

  • ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ: Kuruluş Tarihi:10.10.2009

Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir hekim, enfeksiyon hemşiresi,
güvenlik amiri, psikiyatrist veya psikolog veya sosyal hizmet uzmanı, diğer meslek gruplarından (laboratuvar teknisyeni, anestezi
teknisyeni, radyoloji teknisyeni) bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci yer almalıdır.

 

Ünvanı

Kişi Adı / Soyadı

 

Komite Başkanı

Tercan MİLDANOĞLU

 

Komite Başkan Yardımcısı

Lida ÇİTELİ

 

Komite Sekreteri

Pınar TEKNECİ

1

Başhekim Yardımcısı

Tercan MİLDANOĞLU

2

Hastane İdari Müdür & Kalite Yönetim Direktörü

Talar MAVİYAN

3

Başhemşire

Maral HEZER

4

İşyeri Hekimi

Lida ÇİTELİ

5

Güvenlik Müdürü

Temel TUNA

6

Psikolog

Anita ÖSME

7

Anestezi Sorumlu Teknikeri

Murat ÖĞREDEN

8

Başhemşire Yard. (Servislerden Sorumlu)

İlknur NUHOĞLU

9

Başhemşire Yard. (Enfeksiyon ve Kaliteden Sorumlu)

Pınar TEKNECİ

10

Eczacı / Kalite Proje Yönetici Yardımcısı

Makruhi ÇİLİNGİROĞLU

11

Eğitim&İşyeri Hemşiresi

Demet SÖKÜN

 

  • HASTA HAKLARI KOMİTESİ: Kuruluş Tarihi: 18.11.2009

                                  

 

Ünvanı

Kişi Adı / Soyadı

 

Komite Başkanı

Tercan MİLDANOĞLU

 

Komite Sekreteri

Madlen İNAL

1

Başhekim Yardımcısı 

Tercan MİLDANOĞLU

2

Hastane İdari Müdür & Kalite Yönetim Direktörü

Talar MAVİYAN

3

Halkla İlişkiler Sorumlusu

Madlen İNAL

4

Başhemşire Yard. (Servislerden Sorumlu)

İlknur NUHOĞLU

5

Hasta Hizmetleri Sorumlusu

Alin ŞARKLI

 

  • TESİS YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ: Kuruluş Tarihi: 01.12.2009

(*Tesis Yönetimi ve Güvenliği Alt Komitesi – Cihaz Yönetiminden Sorumlu Ekip Üyeleri)

 

Ünvanı

Kişi Adı / Soyadı

 

Komite Başkanı

Talar MAVİYAN

 

Komite Sekreteri

Pınar TEKNECİ

1

Başhekim Yardımcısı

Tercan MİLDANOĞLU

2

Hastane İdari Müdür & Kalite Yönetim Direktörü

Talar MAVİYAN

3

*Başhemşire

Maral HEZER

4

Başhemşire Yard. (Enfeksiyon ve Kaliteden Sorumlu)

Pınar TEKNECİ

5

İnşaat Mühendisi

Maryam HERGEL

6

*Elektrik Mühendisi

Nurhayr AHBAP

7

Güvenlik Müdürü

Temel TUNA

8

Acil Durum ve Afet Yönetim Sorumlusu

Serkiz KÜZEL

9

*Biyomedikal Mühendisi

Arman NALÇACIER

10

Temizlik Hizmetleri Sorumlusu

Sevgi GÜVENTEPE

11

Eczacı

Makruhi ÇİLİNGİROĞLU

* Tesis Yönetimi ve Güvenliği komitesi alt komitesi; “Cihaz Yönetiminden Sorumlu Ekip” üyeleri

 

  • EL HİJYENİ  KOMİTESİ: Kuruluş Tarihi:01.12.2009

 

Ünvanı

Kişi Adı / Soyadı

 

Komite Başkanı ve Sekreteri

Pınar TEKNECİ

 

Komite Başkan Yardımcısı

Sevinç TOPKAR

1

Başhemşire Yard. (Enfeksiyon ve Kaliteden Sorumlu)

Pınar TEKNECİ

2

Uncuyan Servisi Sorumlu Hemşire

Sevinç TOPKAR

3

Astarcıyan Servisi Sorumlu Hemşire

Zennure GÖKTAŞ

4

Hagopyan Servisi Sorumlu Hemşire

Neşe BİLGİLİ

5

Psikiyatri Servisi Sorumlu Hemşire

Nihan ASA

6

Acil Ünitesi Sorumlu Hemşire

Ayşe MAYDA

7

Yoğun Bakım Sorumlusu

Jale ACAR

8

Huzurevleri Sorumlu Hemşire

Gülver TOKTAŞ

9

Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Ebe

Gönül KILINÇ

10

Gülbenkyan Sorumlu Hemşire

Kıymet AKTAŞ

 

  • AKILCI İLAÇ KULLANIMI EKİBİ: Kuruluş Tarihi:06.05.2011

 

Ünvanı

Kişi Adı / Soyadı

 

Komite Başkanı

Tercan MİLDANOĞLU

 

Komite Başkan Yardımcısı

Makruhi ÇİLİNGİROĞLU

 

Komite Sekreteri

Pınar TEKNECİ

1

Başhekim Yardımcısı

Tercan MİLDANOĞLU

2

Dahiliye Hastalıkları Uzmanı

Tarık TURFAN

3

Klinik Mikrobi. ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Hürriyet Ferda SOYSAL

4

Genel Cerrahi Uzmanı

Kamer TOMAOĞLU

5

Eczacı

Makruhi ÇİLİNGİROĞLU

6

Farmakovijilans Sorumlusu / Doktor

Nişan ÇİLİNGİROĞLU

7

Başhemşire

Maral HEZER

8

Hastane İdari Müdür & Kalite Yönetim Direktörü

Talar MAVİYAN

9

Başhemşire Yard. (Enfeksiyon ve Kaliteden Sorumlu)

Pınar TEKNECİ

 

  • EĞİTİM KOMİTESİ: Kuruluş Tarihi: 09.08.2011

 

Ünvanı

Kişi Adı / Soyadı

 

Komite Başkanı ve Sekreteri

Demet SÖKÜN

1

Başhekim Yardımcısı

Tercan MİLDANOĞLU

2

Hastane İdari Müdür & Kalite Yönetim Direktörü

Talar MAVİYAN

3

Eczacı / Kalite Proje Yönetici Yardımcısı

Makruhi ÇİLİNGİROĞLU

4

Başhemşire Yardımcısı (Servislerden Sorumlu)

İlknur NUHOĞLU

5

Başhemşire Yard. (Enfeksiyon ve Kaliteden Sorumlu)

Pınar TEKNECİ

6

Dahiliye Hastalıkları Uzmanı

Tarık TURFAN

7

Eğitim&İş yeri Hemşiresi

Demet SÖKÜN

8

Psikolog

Anita ÖSME

9

İnsan Kaynakları Sorumlusu

Sevan KARATOPRAK

10

Acil Ünitesi Sorumlu Hemşire

Ayşe MAYDA

11

Yoğun Bakım Sorumlusu

Jale ACAR

  • BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ: Kuruluş Tarihi: 12.07.2012

 

 

Ünvanı

Kişi Adı / Soyadı

 

Komite Başkanı

Tercan MİLDANOĞLU

 

Komite Sekreteri

Talar MAVİYAN

1

Başhekim Yardımcısı

Tercan MİLDANOĞLU

2

Bilgi İşlem Sorumlusu

Sayat ÇINAR

3

Hastane İdari Müdür & Kalite Yönetim Direktörü

Talar MAVİYAN

4

İnsan Kaynakları Sorumlusu

Sevan KARATOPRAK

 

  • İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KOMİTESİ: Kuruluş Tarihi: 22.04.2013

 

Ünvanı

Kişi Adı / Soyadı

 

Komite Başkanı

Tercan MİLDANOĞLU

 

Komite Sekreteri

Talar MAVİYAN

1

Başhekim Yardımcısı

Tercan MİLDANOĞLU

2

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Berin ŞİŞMAN

3

İşyeri Hekimi

Lida ÇİTELİ

4

Hastane İdari Müdür

Talar MAVİYAN

5

Elektrik Mühendisi

Nurhayr AHBAP

6

İnşaat Mühendisi

Maryam HERGEL

7

Sendika Baş Temsilcisi

Ali AKTEN

8

Başhemşire Yardımcısı (Servislerden Sorumlu)

İlknur NUHOĞLU

9

Eğitim&İşyeri Hemşiresi

Demet SÖKÜN

 

  • İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ALT KOMİTESİ / RİSK ANALİZİ EKİBİ: Kuruluş Tarihi: 22.04.2013

 

Ünvanı

Kişi Adı / Soyadı

1

Başhekim Yardımcısı

Tercan MİLDANOĞLU

2

Hastane İdari Müdür &Kalite Yönetim Direktörü

Talar MAVİYAN

3

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Berin ŞİŞMAN

4

İşyeri Hekimi

Lida ÇİTELİ

5

Başhemşire Yardımcısı (Servislerden Sorumlu)

İlknur NUHOĞLU

6

Kalite Proje Yönetici Yardımcısı

Makruhi ÇİLİNGİROĞLU

7

Başhemşire

Maral HEZER

8

Eğitim& İşyeri Hemşiresi

Demet SÖKÜN

9

Başhemşire Yard. (Enfeksiyon ve Kaliteden Sorumlu)

Pınar TEKNECİ

10

Acil Durum ve Afet Yönetim Sorumlusu

Serkiz KÜZEL

11

Elektrik Mühendisi

Nurhayr AHBAP

12

İnşaat Mühendisi

Maryam HERGEL

13

Biyomedikal Mühendisi

Arman NALÇACIER

14

Sendika Baş Temsilcisi

Ali AKTEN

 

Twitter

surppirgic @cembilgin1965 Hastanemizin tarihçesine https://t.co/jnjhzK8z3t linkten ulaşabilirsiniz. Yapmış olduğunuz bildiri… https://t.co/Y3G2JVGrKf
surppirgic @cembilgin1965 Sayın Cem Bilgin, Öncelikle hastanemize göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Güvenlik görev… https://t.co/8sGSwEW9BM