CALL CENTER:  444 50 52      

All-inclusive men check-up

 

Dahiliye Uzmanı tarafından ayrıntılı muayene ve değerlendirme.

 • Hemogram
 • Sedimantasyon
 • CRP
 • Açlık Kan Şekeri
 • HbA1c
 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)
 • ALP
 • GGT
 • Üre
 • Ürik Asit
 • Kreatinin
 • Tam İdrar Tahlili
 • Kalsiyum
 • Fosfor
 • Total Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • Trigliserid
 • TSH
 • Vitamin B12
 • Homosistein
 • CEA
 • HBsAg
 • Anti Hbs
 • Anti HCV
 • Anti HIV
 • Gaitada Gizli Kan
 • Total PSA
 • Akciğer Grafisi
 • Tüm Batın USG
 • Tiroid USG
 • Bilateral Karotis Doppler USG Arteryel – Vertebral
 • Kemik Dansitometrisi (Tüm Vücut)
 • EKG
 • Eforlu EKG
 • EKO

Twitter

surppirgic @cembilgin1965 Hastanemizin tarihçesine https://t.co/jnjhzK8z3t linkten ulaşabilirsiniz. Yapmış olduğunuz bildiri… https://t.co/Y3G2JVGrKf
surppirgic @cembilgin1965 Sayın Cem Bilgin, Öncelikle hastanemize göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Güvenlik görev… https://t.co/8sGSwEW9BM