CALL CENTER:  444 50 52      

All-inclusive men check-up

 

Dahiliye Uzmanı tarafından ayrıntılı muayene ve değerlendirme.

 • Hemogram
 • Sedimantasyon
 • CRP
 • Açlık Kan Şekeri
 • HbA1c
 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)
 • ALP
 • GGT
 • Üre
 • Ürik Asit
 • Kreatinin
 • Tam İdrar Tahlili
 • Kalsiyum
 • Fosfor
 • Total Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • Trigliserid
 • TSH
 • Vitamin B12
 • Homosistein
 • CEA
 • HBsAg
 • Anti Hbs
 • Anti HCV
 • Anti HIV
 • Gaitada Gizli Kan
 • Total PSA
 • Akciğer Grafisi
 • Tüm Batın USG
 • Tiroid USG
 • Bilateral Karotis Doppler USG Arteryel – Vertebral
 • Kemik Dansitometrisi (Tüm Vücut)
 • EKG
 • Eforlu EKG
 • EKO

Twitter

surppirgic @cenevremerkez Öncelikle hastanemize göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Belirtmek isteriz ki hasta ve has… https://t.co/pbSESvo9dF
surppirgic @kralicenizmelo Öncelikle hastanemize göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Endokrinoloji Bölümü Randevuların… https://t.co/0A0xYnInMn