Print this page

All-inclusive women check-up

 

Dahiliye Uzmanı tarafından ayrıntılı muayene ve değerlendirme.

 • Hemogram
 • Sedimantasyon
 • CRP
 • Açlık Kan Şekeri
 • HbA1c
 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)
 • ALP
 • GGT
 • Üre
 • Kreatinin
 • Tam İdrar Tahlili
 • Kalsiyum
 • Fosfor
 • Total Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • Trigliserid
 • TSH
 • Vitamin B12
 • FSH
 • LH
 • Ostradiol
 • HBsAg
 • Anti Hbs
 • Anti HCV
 • Anti HIV
 • Gaitada Gizli Kan
 • CEA
 • Homosistein
 • 25 OH D-VİT
 • Akciğer  Grafisi
 • Bilateral Meme USG
 • Mamografi
 • Kemik Dansitometrisi (Tüm Vücut)
 • Tiroid USG
 • Tüm Batın USG
 • PAP Smear alınması ve Değerlendirilmesi
 • EKG
 • EKO
 • Eforlu EKG
 • Bilateral Karotis Doppler USG Arteryel – Vertebral